Maksimalna snaga za širok spektar namena

Serija E35 – E50 nudi električne viljuškare sa opsegom nosivosti od 3,5 do 5 tona i brojnim varijantama konstrukcije i opreme, koje omogućavaju optimalan rad u najrazličitijim uslovima upotrebe. U to spadaju kompaktni modeli za uske prostore, kao i vozila sa velikim međuosovinskim razmakom za kabaste terete. Dva snažna trofazna motora, ugrađena u kompaktnu prednju osovinu, zajedno sa upravljačkim elementima koji su konstruisani za preciznost i intuitivno rukovanje, omogućavaju visoku efikasnost prilikom rukovanja teretom. Pomoću duplih pedala vozač upravlja smerom vožnje i ubrzanjem, dok pomoću upravljačkih ručica sistema Linde Load Control, koji je ugrađen u naslon za ruku, upravlja funkcijama podizanja – bez nepotrebnog fizičkog opterećenja. Nagibni cilindri na gornjem delu vozila i elektronska kontrola trakcije garantuju bezbedno rukovanje teretom. Opcioni punjač u kabini nudi dodatnu fleksibilnost i ekonomičnost.

Karakteristike

Bezbednost

Modeli ovih E-viljuškara su već serijski opremljeni nizom bezbednosnih komponenti i funkcija koje štite vozača, teret i infrastrukturu od oštećenja. Linde Protector Frame kombinuje zaštitnu nadstrešnicu vozača i okvir kabine u zatvorenu, čvrstu zaštitnu ćeliju. Redundantno konstruisani upravljački krugovi, elektronska kontrola trakcije, nagibni cilindri na gornjem delu vozila koji stabilizuju stub i garantuju veliku preostalu nosivost, pružaju podršku u bezbednom rukovanju teretom. Uski, skupljeni profili podiznih stubova poboljšavaju preglednost tereta i radnog okruženja. Pored svega navedenog, dostupan je i izbor brojnih opcionih bezbednosnih sistema koji se mogu ugraditi fabrički ili isporučiti kao dodatna oprema.

 • Obimna serijska bezbednosna oprema
 • Kontrola trakcije i komponente koje su optimizovane za preglednost
 • zaštita za vozače, teret i okolinu
 • Brojni opcioni bezbednosni sistemi, ugrađeni fabrički ili u vidu dodatne opreme

Ergonomičnost

Velika udobnost pri rukovanju je preduslov za bezbedan i efikasan rad sa viljuškarom. Svi kontrolni elementi modela E35 – E50 raspoređeni su oko vozača tako da omogućavaju ergonomično i intuitivno korišćenje. Vozač upravlja svim funkcijama vozila bez nepotrebnih pokreta koji opterećuju telo. U višestruko podesivu jedinicu, koja se sastoji od sedišta i naslona za ruku, ugrađene su Linde Load Control ručice za upravljanje funkcijama podiznog stuba, dok se duplim pedalama kontrolišu smer vožnje i brzina. Osim toga, gumeni ležajevi odvajaju stub i pogonsku osovinu od šasije i vozačeve kabine kako se vibracije i udarci ne bi prenosili na vozača.

 • Ergonomični komandni elementi
 • Podesiva jedinica koja se sastoji od naslona za ruku i sedišta
 • Linde Load Control za precizno upravljanje funkcijama podiznog stuba
 • Efikasni sistem upravljanja sa dve pedale

Rukovanje teretom

Optimalna kombinacija snažnih pogonskih komponenti i preciznog upravljačkog sistema garantuju visoku produktivnost serije E35–E50. Dva trofazna motora, zaštićena od prašine i prskanja vodom, sa kočnicama koje ne zahtevaju održavanje, integrisana su u kompaktnu osovinu kompanije Linde, dok su moduli napajanja montirani direktno na osovinu. U kombinaciji sa konceptom rukovanja koji se sastoji od sistema upravljanja sa dve pedale iz kompanije Linde – za smer vožnje i ubrzanje – i sistema Linde Load Control – za funkcije podiznog stuba – oni omogućavaju izuzetno precizno i okretno pomeranje E-viljuškara na najužem prostoru, kao i precizno i bezbedno rukovanje teretom Funkcija dinamike vožnje, podesiva u tri nivoa, omogućava razvoj snage prilagođen konkretnoj situaciji.

 • Kompaktna osovina kompanije Linde sa dva motora
 • Precizni sistem upravljanja sa dve pedale
 • Sistem Linde Load Control za rukovanje teretom pomoću vrhova prstiju
 • Individualno podesive dinamike vožnje

Servis

Viljuškari serije modela E35–E50 profitiraju od čvrstih i proverenih komponenti. Relevantni delovi vozila, kao što su kompletna pogonska osovina i trofazni motor za hidrauliku podizanja, uopšte ne zahtevaju održavanje. Zahvaljujući svom dizajnu koji je optimizovan za servis, delovi za održavanje su lako dostupni i lako se menjaju. Zahvaljujući dugim servisnim intervalima, prvo održavanje je potrebno nakon 1000 radnih sati, a zamena hidrauličnog ulja tek nakon 6000 radnih sati. Pomoću specijalnog sistema za dijagnostiku, vozilo može brzo da se prilagodi individualnim zahtevima po pitanju karakteristika vožnje.

 • Relevantni delovi vozila ne zahtevaju održavanje
 • Dugi intervali održavanja
 • Lak pristup svim komponentama
 • Prilagođavanje individualnim zahtevima

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Battery voltage/rated capacity (5h) Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks
E35/600H 3,5 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 4154 (mm)
E35/600H_'5Pz/625Ah' 3,2 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh 4154 (mm)
E40/600H 4,0 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 4164 (mm)
E40/600HL 4,0 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E40/600HL_'6Pz/750Ah' 3,8 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 750 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E40/600H_'5Pz/625Ah' 3,8 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh 4164 (mm)
E40/600H Beverage 4,0 (t) 3800 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 4164 (mm)
E40/600L-Container 4,0 (t) 4225 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E45/600H 4,5 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh 4184 (mm)
E45/600HL 4,5 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E45/600HL_'6Pz/750Ah' 4,3 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 750 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E45/600HL Beverage 4,5 (t) 3800 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E45/600H_'5Pz/625Ah' 4,3 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh 4184 (mm)
E45/600L-Container 4,5 (t) 4225 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E50/500HL 4,99 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E50/500HL_'6Pz/750Ah' 4,8 (t) 3100 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 750 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E50/500L-Container 4,99 (t) 3925 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E50/600HL 4,99 (t) 2900 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E50/600HL_'6Pz/750Ah' 4,8 (t) 2900 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 750 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)
E50/600L-Container 4,99 (t) 3925 (mm) 18 / 18 km/h 80 / 840 (V)/(Ah) o. kWh 4309 (mm)

Posebna oprema

Okretno vozačevo radno sedište kompanije Linde

Okretno vozačevo radno sedište

Viljuškar može da bude opremljen mehanikom pomoću koje vozačevo sedište, upravljački stub i pedale u jednoj jedinici mogu da se okrenu za 70 posto. Time je vozaču omogućena udobna preglednost prilikom vožnje unazad. On tako štiti svoje zdravlje i povećava bezbednost.

Visokofrekventni punjač u vozilu

Opcioni visokofrekventni punjač u vozilu omogućava jednostavno i brzo punjenje baterije – nezavisno od lokacije, putem bilo koje utičnice. Visok stepen korisnog dejstva, punjenje u skladu sa temperaturom i automatsko punjenje radi održavanja i kompenzacije garantuju energetski efikasan proces punjenja. Više vam nije potreban poseban prostor za punjenje.

Zaštita hidrauličnih cilindara

Hidraulični cilindri viljuškara mogu da budu zaštićeni odgovarajućim zaštitnim uređajima. Tako se oni neće oštetiti u slučaju pada tereta.

Oprema za hladnjače

Kompanija Linde nudi specijalnu dodatnu opremu za upotrebu u hladnjačama i zamrzivačima. U to spadaju vozačeve kabine koje mogu da se zagreju i koje ne mrznu, plastika otporna na hladnoću, kao i upravljačke konzole i pedale koje mogu da se koriste i sa odećom za zaštitu od hladnoće.

Zaokretno sedište viljuškara kompanije Linde

Zaokretno sedište

Bolju preglednost i prilikom vožnje unazad omogućava zaokretno vozačevo sedište. Zajedno sa sistemom Linde Load Control, sedište može da se zakrene za 17 stepeni. Ono je ergonomično oblikovano i podesivi na poleđini.

Štitnici za sunce

Vozačeva kabina može gore i spreda da bude zaštićena od sunčevog zračenja pomoću specijalnih štitnika koji ne ograničavaju preglednost. To je pogodno pre svega prilikom upotrebe napolju.

Zatraži ponudu