Upravljanje flotom sa connect:desk

Pregled svih podataka
Menadžer flote koristi softver connect: na PC računaru

Softver connect: Vam nudi pregledan pristup svim podacima vaše flote. On služi za upravljanje podacima vozila i vozača i omogućava jednostavno sastavljanje izveštaja.

connect:desk - softver za upravljanje flotom

Od upravljanja vozilima i vozačima, preko planiranja upotrebe flote, kontrole i analize podataka vozila do planiranja održavanja – connect:desk je centralni deo celokupnog upravljanja flotom. Softverom se može intuitivno rukovati. Pogodan je kako za iskusne menadžere flote, tako i za povremene korisnike, kojima su potrebne samo neke funkcije.

Odobrena verzija softvera:

connect:desk 2.7.2

connect:composer 2.3.17

Odgovarajuća infrastruktura

Bluetooth, WLAN ili mobilna telefonija – Za svaku infrastrukturu i flotu na raspolaganju je optimalna tehnologija prenosa. Sve tri varijante rade automatski u pozadini, bez potrebe da vozač ili menadžer flote tome mora nešto aktivno da doprinese. Načini prenosa se mogu kombinovati i unutar iste flote.

Bluetooth

Kada se vozilo nalazi u dometu SyncPoint-a, podaci se putem Bluetooth-a automatski učitavaju i prenose.

Pregled vaših prednosti

 • Bez zahvata u WLAN mreži
 • Niski troškovi: Po pravilu je fabrički ugrađen. Mali broj SyncPoint-ova u krugu preduzeća je već dovoljan za prenos.
 • Bezbednost podataka: Podaci ne napuštaju preduzeće. Tako korisnik ima potpunu kontrolu.

Na vozilu

 • Komplet za nadogradnju: Za starija vozila bez Bluetooth-a na raspolaganju je Bluetooth Retrofit komplet. On može da se naruči u globalnom skladištu rezervnih delova u mestu Kahl.

Lokalna infrastruktura

 • SyncPoint-ovi se instaliraju na pogodnim mestima u pogonu, pored kojih vozila stalno prolaze – na primer na stanicama za punjenje, saobraćajnim čvorištima ili parkinzima.

WLAN

Unutar WLAN mreže se podaci prenose direktno iz vozila u bazu podataka.

Pregled vaših prednosti

 • Bezbednost podataka: Podaci ne napuštaju preduzeće. Tako korisnik ima potpunu kontrolu.
 • Nije potrebna nova infrastruktura: connect: koristi potrebnu WLAN mrežu u preduzeću.
 • Aktuelni podaci: Usled široke pokrivenosti se podaci prenose veoma brzo i veoma su ažurno raspoloživi u softveru connect:desk.
 • Algoritmi autentifikacije i IT standardi: Autentifikacija putem WPA2 (sa lozinkom) ili WPA2-Enterprise (sertifikati) odgovara standardima i bezbedna je.

Na vozilu

 • Vozilo mora da se opremi WLAN kutijom, koja je dostupna kao komplet za nadogradnju.

Lokalna infrastruktura

 • Stručnjaci sistema connect: preuzimaju jednokratno puštanje u rad na licu mesta.
 • Za implementaciju WLAN prenosa je potrebna saradnja sa IT odeljenjem preduzeća.

Mobilna telefonija

Podaci se šalju bazi podatak a preko mreže mobilne telefonije.

Pregled vaših prednosti

 • Nije potrebna infrastruktura: Nasuprot Bluetooth-u ili WLAN-u za prenos podataka nije potreban hardver u krugu pogona.
 • Unutrašnji i spoljni prostor: Vozila mogu da prenose podatke kako u unutrašnjem, tako i u spoljnjem prostoru. Stabilnost veze zavisi od mreže provajdera mobilne telefonije.
 • Brza i jednostavna instalacija: Jedinica za podatke se kod starijih vozila naknadno može montirati sa samo nekoliko poteza.

Na vozilu

 • Za skoro sva nova vozila Onlinebox može da se naruči u fabrici.
 • Kod starijih vozila za brojne serije postoje kompleti za nadogradnju, koji se mogu montirati sa samo nekoliko poteza.

Lokalna infrastruktura

 • Za prenos podataka nije potrebna dodatna infrastruktura, poput SyncPoint-ova ili WLAN hotspot-ova.

Izveštaji i analize

Transparentnost sa connect:desk

Na temelju obuhvatnih podataka o floti vozila se sa softverom connect:desk može učitati skoro 30 interaktivnih izveštaja o floti, o pojedinim područjima, vozilima ili vozačima. Podaci su prikazani u preglednim dijagramima i tabelama. Tako menadžeri flote tačno znaju koje vozilo je kada, ko i kako koristio.

Postoje izveštaji u četiri kategorije:

 • Dnevnik:Spisak svih registrovanih događaja pojedinačnih vozila
 • Korišćenje:Korišćenje i iskorišćenost svih vozila u pregledu
 • Servis:Pregled termina servisa i održavanja svih vozila
 • Koordinacija:Korišćenje i iskorišćenost svih vozila u pregledu

Pregled najvažnijih izveštaja

Žurnal zauzetosti softvera za upravljanje flotom kompanije Linde

Žurnal zauzetosti

Ovde se može videti ko je u koje vreme koristio koje vozilo. U tu svrhu se registruju vremena prijavljivanja i odjavljivanja vozača za svako vozilo. Specijalni događaji ili nezgode se uvek mogu jednoznačna pridružiti određenoj osobi.

Ekran sa vrednostima udara

Udari

Pomoću vrednosti udara možete da vidite kada je vozač na vozilo prouzrokovao udar – na primer sudarom ili usled udarne rupe. Na taj način raste stepen odgovornog ponašanja vozača.

Ekran sa prikazom upotrebe vozila

Upotreba vozila

Ovde možete pronaći detaljne informacije o tome kako se vozilo koristi: Koliko dugo je vozač prijavljen? Kako je podeljeno vreme između vožnje i podizanja?

Ekran sa izveštajem o održavanju

Izveštaj o održavanju

Dobijate pregled svih predstojećih termina za održavanje i servis vozila vaše flote. To znatno olakšava planiranje termina. Osim toga na taj način možete da povežete termine održavanja i tako smanjite vaše troškove.

Ekran sa rezultatima iskorišćenosti

Iskorišćenost

Ovaj izveštaj Vam pomaže pri optimizaciji flote vozila. Ovde možete da vidite koliko dugo se vozila koriste i da li se možda uopšte ne koriste. Moguća je analiza za celu flotu ili za pojedinačna vozila.

Ekran sa raspodelom vozila

Raspodela vozila

Ovde imate pregled sastava vaše flote – podeljene prema proizvođaču, tipu vozila i drugim kriterijumima.

Upravljanje flotom

Flota budućnosti radi umreženo, efikasnije i bezbednije. Digitalni sistem za upravljanje flotom connect: kompanije Linde u tu svrh u obezbeđuje odgovarajuća rešenja.

Pregled

Funkcije

Funkcijske module Linde connect možete kombinovati u jedan sistem, koji optimalno ispunjava vaše individualne zahteve.

Funkcije

Hardver

Hardverske komponente Linde connect povezuju flotu, baze podataka i softver.

Hardver