Električni viljuškari E20 – E35

Redefinisana okretnost
E30 kompanije Linde Material Handling pri radu u industriji žica

Pri radu u zatvorenom prostoru, upravljivost viljuškara je presudni faktor za njegovu produktivnost. Ako je rukovaocu lako da manevriše svojim vozilom kroz prolaze između polica i krivine, postiže visoku stopu obrta i takođe može da postigne maksimalne performanse tokom mnogih sati. Zato se novi Linde električni viljuškari E20 – E35 odlikuju jedinstvenom okretnošću i nude maksimalne performanse, posebno za rad u skladištima.

Električni viljuškar E30 kompanije Linde slaže robu u skladištu
E-viljuškar E30 kompanije Linde Material Handling prevozi robu u skladištu
Električni viljuškar E30 kompanije Linde Material Handling prevozi robu u skladištu
Električni viljuškar E30 kompanije Linde slaže robu u skladištu
E-viljuškar E30 kompanije Linde Material Handling prevozi robu u skladištu
Električni viljuškar E30 kompanije Linde Material Handling prevozi robu u skladištu

Karakteristike su kompaktan dizajn i izvanredna upravljivost. Istovremeno, rukovaoci uživaju u potpuno novom iskustvu vožnje čak i u standardnim modelima: Svaki detalj prethodne generacije viljuškara je detaljno analiziran, a sva vozila koja se zasnivaju na zajedničkoj platformi za viljuškare sa kontrategom su optimizovana za najbolju ergonomiju. Kao rezultat toga, električni viljuškari su ugradili neke principe dizajna iz sektora V-viljuškara koji nude velike ergonomske prednosti – poput elastomernog prstenastog ležaja koji međusobno razdvaja upravljačku osovinu i šasiju.

Vozila sa novom platformom viljuškara sa kontrategom kompanije Linde Material Handling

Viljuškari za svaki zahtev kupca

Uz E-modele, nova generacija viljuškara sa kontrategom uključuje i električne viljuškare X20 – X35 i dizel i gasne viljuškare H20 – H35, zasnovanih na jedinstvenoj tehnološkoj platformi. Sva tri modela označavaju kraj prethodnog dizajnerskog razdvajanja V-viljuškara i E-viljuškara i omogućavaju kupcima upotrebu najpogodnije opreme za njihove potrebe – bez obzira na energetski sistem i bez žrtvovanja performansi.

Saznajte više o platformi viljuškara sa kontrategom.

Najsnažniji viljuškar za zatvoreni prostor

Električni viljuškari E20 – E35 su najsnažniji viljuškari za rad u unutrašnjem prostoru. Ovde je ključni faktor prva upotreba sinhronog relukcionog motora, koji značajno poboljšava radne karakteristike i merljivo povećava energetsku efikasnost. Uz to, korisnik ima mogućnost slobodnog izbora sistema za skladištenje energije: Olovno-kiselinski, litijum-jonski akumulatori i gorivne ćelije. To znači da se Linde E-viljuškari besprekorno uklapaju u bilo koji koncept kupaca. Bežični pristup podacima i kontroli vozila omogućava njihovu integraciju u logističke i sigurnosne sisteme i sisteme za upravljanje flotom. Podaci o upotrebi i stanju vozila se mogu analizirati i obraditi – u cilju postizanja najveće moguće dostupnosti.

Video o novim električnim viljuškarima E20 – E35 kompanije Linde Material Handling
Kombinovana upravljačka osovina električnog viljuškara E30 kompanije Linde Material Handling

Optimalna upravljivost

Za maksimalnu upravljivost, električni viljuškari E20 – E35 imaju prednji pogon sa dva motora. Elektromotori su integrisani u pogonsku osovinu i okreću se u suprotnim smerovima pod punim uglom upravljanja. Zahvaljujući kombinovanoj upravljačkoj osovini, dva zadnja točka se mogu postaviti na gotovo devedeset stepeni u odnosu na uzdužnu osu vozila. To čak omogućava električnom kamionu da pri okretanju napravi savršeni krug.

Sinhroni relukcioni motori

Novo razvijeni sinhroni relukcioni motori obezbeđuju optimizovanu isporuku snage i veću energetsku efikasnost od konvencionalnih sistema u svim klasama performansi.

Energetski sistem E30 kompanije Linde Material Handling

Snažni energetski sistemi

Litijum-jonski sistemi ili sistemi gorivnih ćelija povećavaju dostupnost i trajne performanse električnih viljuškara u zahtevnim operacijama u više smena. Njegova jedinstvena obeležja uključuju visok nivo ukupne bezbednosti i optimalnu koordinaciju između vozila i energetskog sistema.

Uravnoteženje opterećenja električnog viljuškara E30 kompanije Linde Material Handling

Uravnoteženje opterećenja

Uz pomoć uravnoteženja opterećenja, svaki kupac može da razvije strategiju punjenja koja odgovara njegovoj lokalnoj energetskoj infrastrukturi. Cilj je pritom izbeći skupe strujne skokove (Peak Power Management) i ograničiti raspoloživu snagu punjenja i statički i dinamički.

Vožnja kao na oblacima

E-viljuškar E30 kompanije Linde Material Handling prevozi koture žice

Jedno od jedinstvenih obeležja električnih viljuškara E20 – E35 je njihova ergonomija, koja omogućava bezbedan rad bez umora tokom mnogih sati zahvaljujući maksimalnoj udobnosti i jednostavnosti za upotrebu. Temperatura okoline igra presudnu ulogu u udobnosti, a time i u produktivnosti vozača. Kako bi uravnotežili toplotu i hladnoću, E-viljuškari mogu biti opciono opremljeni kabinom i klima uređajem (sadrži fluorisane ugljovodonike) sa ventilacionim sistemom sa osam mlaznica – opcija udobnosti koja je ranije bila standardna samo za V-viljuškare. Sveobuhvatni koncept razdvajanja elastomernim prstenastim ležajem za apsorpciju udara na prednjoj osovini, koji je takođe isproban i testiran na dizel i gasnim viljuškarima, smanjuje fizičko opterećenje vozača. Vozač je tako optimalno zaštićen od udaraca i vibracija pri vožnji preko pragova ili vodećih šina.

Radni prostor vozača E30 kompanije Linde Material Handling

Radni prostor vozača

Zahvaljujući izdašno dimenzionisanoj kabini za vozača nove generacije, rukovaoci imaju znatno više prostora nego u električnim viljuškarima prethodne serije.

Optimalna vidljivost u električnom viljuškaru E30 kompanije Linde Material Handling

Optimalna vidljivost

Stanjeni A-stub, uski profili jarbola i opciono dostupni blindirani krov obezbeđuju optimalnu vidljivost. Vozač ima pogled na teret i okolinu kamiona u svim pravcima.

Naslon za ruke električnog viljuškara E30 kompanije Linde Material Handling

Naslon za ruke

Naslon za ruke, dostupan u nekoliko varijanti, obezbeđuje optimalnu potporu za ruke i ergonomsku operativnost svih bitnih funkcija. Osim proverenog Linde Load Control-a, i druge kontrole su smeštene u naslon za ruke i mogu se fleksibilno konfigurisati.

Udobne varijante sedišta kompanije Linde

Varijante sedišta

Veliki broj varijanti sedišta pruža dodatnu udobnost i aktivnu zaštitu od problema sa držanjem tela – sa vazdušnim vešanjem, lumbalnom potporom do grejanja i ventilacije sedišta.

7-inčni displej prikazuje informacije o teretu i slike kamere

Displej

Standardni 3,5-inčni displej omogućava vozaču da na prvi pogled vidi sve bitne informacije, poput merača goriva, upozoravajućih lampica i sati rada. Opcioni 7-inčni displej takođe prikazuje, na primer, sliku dodatnih sistema kamera.

Klima uređaj za Linde viljuškar E20 - E35

Kabina sa klima uređajem*

Toplota i hladnoća utiču na udobnost vozača, a time i na njegovu produktivnost. Kapacitet hlađenja i grejanja opcione kabine sa klima uređajem je dizajniran da bude odgovarajuće moćan, sa ventilacionim sistemom sa osam mlaznica (tri mlaznice za vozača, dve u prostoru za noge, tri mlaznice za odmagljivanje vetrobranskog stakla) obezbeđujući prijatnu radnu klimu.

* sadrži fluorisane ugljovodonike

Mehaničko odvajanje jarbola, pogonske i upravljačke osovine

Mehaničko odvajanje jarbola, pogonske i upravljačke osovine

Odvajanjem šasije od upravljačke osovine i jarbola, udarci izazvani neravnom podlogom se u mnogo manjoj meri prenose na vozača.

Elastomerni prstenasti ležaj električnog viljuškara E30 kompanije Linde Material Handling

Elastomerni prstenasti ležaj

Korišćenje elastomernog prstenastog ležaja za amortizaciju udara na prednjoj osovini dodatno obezbeđuje optimalnu zaštitu vozača pri vožnji preko pragova, vodećih šina ili neravne podloge.

Elektronsko prigušivanje krajnjih položaja jarbola kod električnog viljuškara E30 kompanije Linde Material Handling

Elektronsko prigušivanje krajnjih položaja jarbola

Da bi se sprečio prenos udaraca i vibracija na vozača, krajnji položaji jarbola se elektronski prigušuju kada se viljuške podižu i spuštaju, što takođe smanjuje habanje delova jarbola.

Bezbednost na najvišem nivou

Električni viljuškari E20 – E35 postavljaju nove standarde u pogledu bezbednosti. Jedna od najvažnijih bezbednosnih karakteristika je dobar pogled vozača na teret i okolinu. Niske stepenice velike površine štite od povreda prilikom ulaska i izlaska iz kamiona. Automatska parkirna kočnica sprečava nenamerno okretanje viljuškara i smanjuje rizik od nesreća. Nisko težište vozila obezbeđuje stabilnost nagiba u krivinama. Standardni Linde Curve Assist ovde dodatno smanjuje brzinu, što takođe štiti od nesreća pri prevrtanju. Nagibni cilindri iznad glave, u kombinaciji sa konstrukcijom jarbola otporne na uvijanje, obezbeđuju visoku preostalu nosivost i bezbedno rukovanje teretom na velikim visinama podizanja. Linde Load Assist određuje preostalu nosivost pomoću senzora pritiska i senzora visine podizanja i smanjuje rizik od nesreća pri prevrtanju usporavanjem funkcije podizanja i nagiba u ograničenom području.

Savršeno umreženi timski igrači

Zahvaljujući svojoj sveobuhvatnoj senzorskoj tehnologiji, novi električni viljuškari E20 – E35 su idealno pripremljeni za prikupljanje i prenos podataka i u potpunosti se mogu već fabrički umrežiti. To ih čini idealnim za integraciju u sisteme za upravljanje flotom višeg nivoa, kao što su connect i digitalni intralogistički procesi. Podaci o vozilu se mogu prenositi i analizirati putem sigurne bežične veze, na primer za prediktivno planiranje uvođenja, održavanje ili daljinsku dijagnostiku. Ove mogućnosti obezbeđuju veću dostupnost vozila. Ažuriranja i nove funkcije se takođe mogu preneti u najkraćem mogućem roku. Putem GPS pozicioniranja, vozila se mogu locirati i dodeliti najbližem mestu rada.

E-viljuškari kompanije Linde Material Handling su standardno opremljeni jedinicom za prenos podataka.

Otvoreno za poboljšanja

E-viljuškari su standardno opremljeni jedinicom za prenos podataka koja je povezana sa sistemom upravljanja vozilom putem CAN magistrale i prenosi podatke o vozilu putem WLAN-a, Bluetooth-a ili 4G mreže na namenske servere ili u oblak. Zagarantovani su najviši standardi zaštite podataka. Tokom rada se podaci o korišćenju, poput sati rada, mogu preneti u sistem. Izveštaji, kontrolne table i analize koje se mogu pojedinačno konfigurisati predstavljaju upotrebu, iskorišćenost i potencijal za poboljšanje. Habanje i oštećenja se mogu otkriti pre nego što se pojave nedostaci koji zahtevaju popravku. To obezbeđuje stalno visoku dostupnost vozila.

Servis prema dizajnu

Novi električni viljuškari E20 – E35 su dizajnirani od temelja kako bi garantovali maksimalnu dostupnost uz sveobuhvatno lako održavanje. Svi sklopovi i komponente su optimizovani za malo habanje, tako da je održavanje tokom čitavog veka trajanja znatno manje nego kod drugih vozila. Delovi za održavanje su takođe lako dostupni i jednostavni za zamenu. Ako su potrebne popravke, važni sklopovi poput jarbola ili pogona mogu brzo da se uklone i zamene. Povezivanje omogućava optimizovane servisne procese koji se zasnivaju na bežičnom prenosu i analizi podataka o vozilu, čime se izbegavaju nepotrebni zastoji. Tekstualne poruke na displeju vode vozača kroz jednostavne postupke održavanja i štede potrebu za serviserom. Daljinska dijagnostika i daljinsko ažuriranje firmvera takođe štede pozive servisa i troškove.

Servisni tehničar proverava električne viljuškare kompanije Linde

Slobodan izbor izvora energije

Održivost celokupne flote igra ključnu ulogu za sve više i više kompanija. Linde ide korak dalje sa svojim električnim viljuškarima, pružajući korisnicima slobodan izbor izvora energije između olovno-kiselinskih i litijum-jonskih akumulatora. Opciono viljuškari mogu biti opremljeni gorivnom ćelijom. To omogućava da se novi E-viljuškari savršeno integrišu u sistem upravljanja energijom kupca i postignu maksimalnu energetsku efikasnost. Koristeći održivo generisanu primarnu energiju, rad je u potpunosti bez emisije CO2.

Jedna platforma - najbolji izbor za svaku upotrebu

Šampion E-klase

Sa viljuškarima X20 – X35, kompanija Linde kombinuje najbolje iz dva sveta i po prvi put nudi električne viljuškare koji apsolutno podjednako zamenjuju V-viljuškare, čak i u najzahtevnijim primenama. Uz to, nudi karakteristične prednosti – dinamiku, fleksibilnost i nultu emisiju – električnog viljuškara.

Ovde možete da saznate više

Baš pravi viljuškar

Nova generacija viljuškara sa kontrategom kompanije Linde Material Handling označava kraj konstrukcione razdvojenosti V-viljuškara i E-viljuškara. To Linde čini jedinim proizvođačem koji kombinuje sve tipove pogona i energetske sisteme na jednoj platformi, omogućavajući da se viljuškari sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem zamene električnim viljuškarima bez ikakvog gubitka uspešnosti ili pouzdanosti.

Ovde možete da saznate više

Za optimalnu vidljivost i bezbednost

Dostupni kao dizel i gasni viljuškari, H20 – H35 su optimalni odgovor na zahteve savremenog rukovanja materijalima i predstavljaju sve ono što je uvek odlikovalo Linde viljuškare – sa još širim vidnim poljem za vozača i optimalnom zaštitom za ljude, vozilo i okolinu.

Ovde možete da saznate više

Ukratko o vašim prednostima

Vrhunske performanse

Novi sinhroni relukcioni motori čine električne viljuškare E20 – E35 najsnažnijim viljuškarima, posebno u zatvorenim prostorima.

Izuzetno ergonomski

Sveobuhvatni koncept razdvajanja sa dodatnim elastomernim prstenastim ležajem efikasno štiti vozača od udaraca i vibracija.

Jasan pogled u svim pravcima

Stanjeni A-stub, uski profili jarbola i opcioni blindirani krov obezbeđuju optimalnu vidljivost.

Umrežavanje kao standard

Zahvaljujući sveobuhvatnom povezivanju, viljuškari se mogu integrisati u sisteme za upravljanje flotom i digitalne procese.

Dizajn prilagođen servisiranju

Jednostavan pristup važnim komponentama i brza zamena važnih sklopova povećava dostupnost vozila.