Hardverske komponente Linde connect

Ovako komuniciraju viljuškari
Tehničar nadograđuje viljuškar sa Linde komponentama

Linde connect hardver

Hardverske komponente sistema Linde connect povezuju flotu vozila sa softverom baze podataka. One prikupljaju i prenose podatke upravljačkih jedinica i senzora i stavljaju ih na raspolaganje za dalju obradu. Alternativno služe kao elektronska brava za paljenje sa PIN ili RFID identifikacijom.

Rešenja za nadogradnju

Nova vozila se fabrički isporučuju sa Linde connect hardverom, međutim, sve komponente su dostupne i kao rešenja za nadogradnju za postojeća i vozila drugih proizvođača. Linde standardno nudi komunikaciju podacima putem GPRS-a prema Linde Cloud-u i putem Bluetooth-a prema lokalnim bazama podataka. Ostale bežične tehnologije prenosa poput WLAN-a se mogu realizovati ka specifična rešenja za klijente.

access units CAM

connect:access unit (CAM)

Preko connect:access unit jedinica samo ovlašćeni vozači mogu aktivirati i koristiti vozilo putem PIN-a ili RFID čipa. Softver za dodatne connect: funkcijske module se može instalirati preko Bluetooth veze. Kako PIN, tako i RFID jedinice mogu da se bez napora nadograde na postojeća vozila kompanije Linde ili na vozila drugih proizvođača.

connect: data unit

connect:data unit (CDX)

CDX jedinica registruje podatke na vozilu i preko mreže mobilne telefonije ih prenosi do servera Linde Cloud-a. Ona kao kompletan set za nadogradnju može da se naruči preko globalnog skladišta rezervnih delova kompanije Linde u mestu Kahl. Montaža komponenata zahteva samo nekoliko minuta. Jedinica se povezuje sa CAN sabirnicom i posle ugradnje je odmah spremna za rad.

connect: Retrofit komplet

Bluetooth Retrofit komplet

Vozila koja još nisu opremljena Bluetooth kompatibilnim PIN ili RFID jedinicama, bez problema pomoću Bluetooth Retrofit kompleta mogu da se integrišu u upravljanje flotom. Retrofit komplet se jednostavno priključi na kablovski snop vozila i poveže sa postojećim pristupnim modulom.

Savetnik kompanije Linde kod klijenta na licu mesta

Linde connect podrška

Sve komponente iz jedne ruke: Stručnjaci kompanije Linde i kod vašeg prodavca će Vam pružiti podršku pri projektovanju i implementaciji, kao i u tekućem radu vašeg upravljanja flotom. Hardverske i softverske komponente Linde connect se neprekidno usavršavaju i dopunjavaju novim funkcijama.

Upravljanje flotom

Flota budućnosti radi umreženo, efikasnije i bezbednije. Digitalni sistem za upravljanje flotom connect: kompanije Linde u tu svrh u obezbeđuje odgovarajuća rešenja.

Pregled

Funkcije

Funkcijske module Linde connect možete kombinovati u jedan sistem, koji optimalno ispunjava vaše individualne zahteve.

Funkcije

Softver

Softver Linde connect nudi pregledan pristup svim podacima flote.

Softver