Vozač na Linde logističkom vozu u hali
U taktu moderne proizvodnje

Logistički voz

Modularni, fleksibilni i ekonomični

Za modernu industrijsku proizvodnju su potrebni optimalno usklađeni procesi. Protok materijala u proizvodnji je usled toga postao presudni faktor ekonomičnosti. Linde Material Handling sa logističkim vozom LT08 – LT20 nudi rešenja skrojena prema specifičnim zahtevima kupaca, kako bi se ciklični transporti materijala na dužim deonicama u preduzeću napravio što efikasnijim i fleksibilnijim. Logistički voz dopunjava paletu modela viljuškara i tehnike skladištenja kompanije Linde i sastoje se od tegljača koji se u konkretnom slučaju kombinuje sa raznim modulima prikolica. Oni mogu da se natovare sa do 2.000 kilograma po modulu prikolice. Njihova primena se isplati kod internih transportnih deonica dužih od 150 metara.

Ekonomičnost Linde logističkog voza je rezultat standardizacije protoka materijala, veće bezbednosti za osoblje i materijal, kao i fleksibilnih mogućnosti primene modula prikolice za sve moguće vrste tereta i transportnih dobara – od paleta preko rešetkastih korpi do pojedinačnih predmeta. I udobno rukovanje pri utovaru i istovaru, delom preko naleglih postolja za palete sa točkićima, čini logistički voz efikasnom karikom u svakom lancu isporuke materijala. Svi modeli logističkog voza kompanije Linde odlikuju se visokom stabilnošću u pogledu prevrtanja, održavanjem traga i uskim poluprečnicima zaokreta.

Povećanje efikasnosti pomoću Linde logističkog voza

Ključna reč: Efikasnost u rukovanju teretom

Glavne prednosti Linde logističkog voza je njegovo brzo i precizno rukovanje teretom, kao i fleksibilnost, kojom moduli prikolica brzo mogu da se prilagode svim vrstama transportnih dobara u preduzeću. Oba sa malim poluprečnikom zaokreta mogu da se koriste i u najmanjem prostoru. Svi logistički vozovi kompanije Linde rade sa mnogostranim okvirima za utovar, neki od njih sa prikolicama za transportna dobra, koja se putem podizne mehanike za transport podižu i radi istovara opet spuštaju. Na taj način transport materijala logistiškim vozom kompanije Linde postaje efikasan, udoban i štedi vreme.

Fleksibilna kombinacija

Različite prikolice koje se mogu slobodno kombinovati mogu da brzo i jednostavno transportuju sve dimenzije dobara i ambalaža, koje se obično primenjuju u jednom preduzeću. One mogu da se natovare raznim postoljima sa točkićima, koja su opciono dostupna sa blokadama.

Linde logistički voz LT06 – LT20

Bezbednost i ergonomija

Celokupna kompozicija voza je osigurana blokadom protiv pokretanja i ne može da se pokrene, ako svi okviri za teret nisu podignuti. Šleperi raspolažu sistemom za pomoć pri vožnji, koji automatski smanjuje brzinu u krivinama. Svi moduli prikolica logističkog voza kompanije Linde su preko kablova za slanje podataka povezani međusobno i sa tegljačem. Vozač time može sa svoje pozicije da centralno aktivira funkciju podizanja za sve prikolice. Njemu se na jedan pogled prikazuje, da li su svi okviri za teret podignuti radi transporta. Svakim pojedinačnim okvirom tereta se međutim može i individualno upravljati na odgovarajućoj prikolici pomoću nožnog senzora. U toku vožnje je funkcija podizanja deaktivirana i teret se elektronski nadzire, tako da se aktivno izbegavaju opasnosti. Sve fizičke aktivnosti vozača i rukovaoca su ergonomski optimizovane.

Precizno upravljanje i jednostavno rukovanje teretom

Da bi se sa logističkim vozom moglo upravljati što preciznije, prikolice se opremaju sa po četiri upravljiva točka. Na taj način se čak i u uskim prostorima između proizvodnih linija, čak i sa četiri prikolice mogu voziti izuzetno mali poluprečnici zaokreta. Točkovi modula prikolica logističkog voza kompanije Linde, koji postoje i u amortizovanoj varijanti, montirani su na tehnološki zahtevnim osovinama. Na taj način se tereti transportuju sa što manje opterećenja. Preko specijalne prikolice sa mostnim okvirom transportna dobra se mogu istovariti ili utovariti na obe strane. Sve prikolice imaju preciznu i tihu podiznu mehaniku, sa kojom se pokretni teret za transport podiše bez udara. Pritom se visina podizanja može fleksibilno podesiti.

Budućnost je ugrađena

Kod logističkog voza kompanije Linde budućnost je već ugrađena. U digitalno upravljanim proizvodnim procesima rastu zahtevi u pogledu preciznosti i vremenske tačnosti logistike materijala. Traženi su logistički koncepti kod kojih mašine, dobra i transportni sistemi međusobno komuniciraju, kako bi se proizvodi transportovali na što efikasniji način. Sledeći korak su logistički vozovi koji se autonomno kreću kroz fabričke hale i kojima se upravlja centralno preko efikasnog upravljanja flotom. Logistički voz kompanije Linde je već danas opremljen jakim senzorima, aktivatorima i upravljačkim jedinicama, na bazi kojih se mogu realizovati odgovarajuća rešenja.

5x više snage

Efikasniji

Logistički vozovi Linde rade ekonomično, jer uvek prihvataju i mogu da pomeraju velike količine materijala. Usled toga se mogu idealno koristiti u cikličnoj proizvodnji.

Bezbedniji

Blokada pokretanja Linde logističkog voza obezbeđuje sigurnost. Voz ne može da se pokrene, dok svi okviri za teret na modulima prikolica nisu podignuti.

Štedljiviji

Sa do 8.000 kilograma, logistički voz po jednoj primeni preveze mnogo materijala. To ih čini posebno štedljivom varijantom interne logistike.

Manje opterećenja

Tegljači kompanije Linde opciono imaju i amortizere i finu mehaniku podizanja. Zahvaljujući tome transportuju teret kroz preduzeće uz manje opterećenje.

Udobniji

Kao radno mesto Linde logistički voz pruža maksimalnu udobnost. Podiznim mehanikama raznih prikolica uvek može da se upravlja jednim nožnim senzorom.

Vozila po meri

Nijedan logistički voz kompanije Linde nije identičan drugom. Jer svaki od tri modela se isporučuje pored serijske opreme i sa dodatnim funkcijama koje možete da birate po želji. Tu ne spada samo opciona zaštita od vetra za razne prikolice, već i opcione blokade i osvetljenja. Osim toga se može fleksibilno reagovati na razne potrebe kupaca u pogledu transportnih sredstava koja treba da se pokrenu. Specijalno lakiranje koje se razlikuje od Linde crvene boje može se izabrati kao specijalna oprema.