Logistički voz

U taktu moderne proizvodnje
Linde logistički voz u hali

Modularni, fleksibilni i ekonomični

Moderna industrijska proizvodnja zavisi od optimalno usklađenih procesa, koji materijal pravovremeno i u odgovarajućem redosledu transportuju do linija za montažu. Protok materijala u proizvodnji je usled toga postao presudni faktor ekonomičnosti. Linde Material Handling sa okvirom za logistički voz LT10 – LT20 nudi rešenja skrojena prema specifičnim zahtevima kupaca, kako bi se sinhronizovani transport materijala na dužim deonicama u preduzeću napravio što efikasnijim i fleksibilnijim. Logistički voz dopunjava paletu modela viljuškara i tehnike skladištenja kompanije Linde i sastoje se od tegljača koji se u konkretnom slučaju kombinuje sa raznim modulima prikolica u svrhu transporta nosača tereta sa rolnama ili paletama. Oni mogu da se natovare sa do 2.000 kilograma po modulu prikolice. Njegova upotreba se isplati kod internih transportnih putanja počev od 150 metara, pošto u poređenju sa pojedinačnim transportima do cilja dopremaju mnogo veću količinu. Ekonomičnost Linde logističkog voza je osim toga rezultat standardizacije protoka materijala, veće bezbednosti za osoblje i materijal, kao i fleksibilnih mogućnosti primene modula prikolice za sve moguće vrste tereta i transportnih dobara – od paleta preko rešetkastih korpi do pojedinačnih predmeta. Svi modeli logističkog voza kompanije Linde odlikuju se visokom stabilnošću u pogledu prevrtanja, održavanjem traga i uskim poluprečnicima zaokreta.

Povećanje efikasnosti pomoću Linde logističkog voza

Ključna reč: Efikasnost u rukovanju teretom

Glavne prednosti Linde logističkog voza su njegovo brzo i precizno rukovanje teretom, kao i fleksibilnost, kojom moduli prikolica brzo mogu da se prilagode svim vrstama transportnih dobara u preduzeću. Svi moduli prikolice sa malim poluprečnikom zaokreta mogu da se koriste i u najmanjem prostoru. Logistički vozovi kompanije Linde rade sa svestranim tovarnim okvirima, koji klizače pre transporta podižu pomoću podizne mehanike i posle transporta spuštaju u svrhu istovara. Na taj način transport materijala logističkim vozovima kompanije Linde postaje ne samo efikasan i štedi vreme, već i bezbedniji i energetski efikasniji od pojedinačnih transporta.

Fleksibilna kombinacija

Različite prikolice koje se mogu slobodno kombinovati sve mogu uobičajeno jednostavno i brzo transportovati kontejnere za robu odnosno materijal. Mogu da se natovare pomoću raznih klizača i kotrljajućih stalaka, koji se standardno učvršćuju pomoću mehaničke blokade tereta.

Logistički vozovi LT10 – LT20 kompanije Linde Material Handling

Bezbednost i ergonomičnost

Pojedinačni transporti prouzrokuju visok intenzitet saobraćaja u proizvodnim okruženjima, u kojima vladaju uslovi skučenog prostora. Logistički voz kompanije Linde ne nudi samo vozaču bezbednu vožnju, već smanjuje i broj vožnji i susretanja u proizvodnji. Logistički voz se osim toga kreće u samo jedinom smeru i pri utovaru i istovaru ne sme da isklizne ili se okrene, usled čega mu je potrebno mnogo manje mesta. Tovari se nalaze iza vozača i pričvršćeni su na okvir, tako da se on sa svojim neometanim pogledom unaokolo može koncentrisati na vožnju. Celokupna kompozicija voza je osigurana blokadom protiv pokretanja i ne može da se pokrene, ako svi okviri za teret nisu podignuti. Mogućnost niskopodnog utovara i istovara u kombinaciji sa blokadom za teret koja se automatski zatvara nakon uguravanja čini modele za vuču po ruti efikasnim karikama svakog lanca isporuke materijala. Šleperi raspolažu sistemom za pomoć pri vožnji, koji automatski smanjuje brzinu u krivinama. Svi moduli prikolica logističkog voza kompanije Linde su preko kablova za slanje podataka povezani međusobno i sa tegljačem. Vozač time može iz položaja upravljanja da centralno aktivira funkciju podizanja za sve prikolice. Njemu se na jedan pogled prikazuje, da li su svi okviri za teret podignuti radi transporta.

Precizno upravljanje i jednostavno rukovanje teretom

Da bi se sa logističkim vozom moglo upravljati što preciznije, prikolice se opremaju sa upravljanjem na svim točkovima. Na taj način se čak i u uskim prostorima između proizvodnih linija, čak i sa četiri prikolice mogu voziti izuzetno mali poluprečnici zaokreta. Točkovi modula prikolice logističkih vozova kompanije Linde montirani su na nagibnim osovinama. Na taj način se tereti transportuju sa što manje opterećenja. Preko specijalne prikolice sa kopčastim okvirom transportna dobra se mogu istovariti ili utovariti na obe strane. Pokretni srednji most omogućava fleksibilno rukovanje teretom različitih veličina kontejnera. Sve prikolice imaju preciznu i tihu podiznu mehaniku, sa kojom se pokretni teret za transport podiše bez udara.

Budućnost je ugrađena

Kod logističkog voza kompanije Linde budućnost je već ugrađena. U digitalno upravljanim proizvodnim procesima rastu zahtevi u pogledu preciznosti i vremenske tačnosti logistike materijala. Traženi su logistički koncepti kod kojih mašine, dobra i transportni sistemi međusobno komuniciraju, kako bi se proizvodi transportovali na što efikasniji način. Sledeći korak su logistički vozovi koji se autonomno kreću kroz fabričke hale i kojima se upravlja centralno. Logistički voz kompanije Linde je već danas opremljen jakim senzorima, aktivatorima i upravljačkim jedinicama, na bazi kojih se mogu realizovati odgovarajuća rešenja. Sistem za upravljanje rutiranih vozova kompanije Linde koordiniše naloge za vožnje i zadaje vozačima optimalne rute. Instrument tabla softvera daje pregled svih bitnih informacija i omogućava analize za optimizaciju procesa.

5x više snage

Efikasniji

Logistički vozovi Linde rade ekonomično, jer uvek prihvataju i mogu da pomeraju velike količine materijala. Usled toga se mogu idealno koristiti u cikličnoj proizvodnji.

Bezbedniji

Blokada pokretanja Linde logističkog voza obezbeđuje sigurnost. Voz ne može da se pokrene, dok svi okviri za teret na modulima prikolica nisu podignuti.

Štedljiviji

Sa do 8.000 kilograma, logistički voz po jednoj primeni preveze mnogo materijala. To ih čini posebno štedljivom varijantom interne logistike.

Manje opterećenja

Tegljači kompanije Linde opciono imaju i amortizere i finu mehaniku podizanja. Zahvaljujući tome transportuju teret kroz preduzeće uz manje opterećenje.

Udobniji

Kao radno mesto Linde logistički voz pruža maksimalnu udobnost. Podiznim mehanikama raznih prikolica uvek može da se upravlja jednim nožnim senzorom.

Vozila po meri

Nijedan logistički voz kompanije Linde nije identičan drugom. Jer svaki od tri modela se isporučuje pored serijske opreme i sa dodatnim funkcijama koje možete da birate po želji. Tu ne spada samo opciona zaštita od vetra za razne prikolice, već i opcione blokade i osvetljenja. Osim toga se može fleksibilno reagovati na razne potrebe kupaca u pogledu transportnih sredstava koja treba da se pokrenu. Specijalno lakiranje koje se razlikuje od Linde crvene boje može se izabrati kao specijalna oprema.