• 0 - 3.500 (kg)
 • 0 - 7.780 (mm)

Product Overview H20 – H35

Robustan radnik sa pogledom 360 stepeni

Umreženi i prikladni za servisiranje u svrhu maksimalne efikasnosti

V-viljuškar H20 – H35 je jak, pogodan za korisnike, robustan, ne zahteva održavanje i može se koristiti na razne načine. Viljuškar za terete između 2.000 i 3.500 kilograma posebno je pogodan za visoka opterećenja u višesmenskom radu i za primene pod najtežim spoljnim uslovima. Hidrostatički pogon, upravljanje sa dve pedale, Linde Load Control kao i optimalni uslovi vidljivosti obezbeđuju preciznu interakciju mašine i čoveka. Konstrukcioni detalji zajedno sa inteligentnim sistemima za pomoć omogućavaju maksimalno moguću bezbednost. Putem bežičnog prenosa podataka se H20 – H35 može integrisati u softverske sisteme npr. za upravljanje flotom. Vozilo ispunjava najnoviji stepen emisije izduvnih gasova EU 5 (2016/1627) i pritom ima drastično manje emisije od zahtevanih.

Karakteristike

Bezbednost

Uski, asimetrični profili jarbola, uzak A-stub, prostranije i svetlije mesto vozača, kao i spušteni čeoni lim, obezbeđuju izvanredan pogled. Krov je opremljen posebno uskim poprečnim prečkama ili opciono krovom od armiranog stakla, kako bi se omogućila dobra vidljivost prema gore. Nisko težište vozila sa visoko skrećućom osovinom upravljača obezbeđuje otpornost na prevrtanje u krivinama. Kao serijska sigurnosna oprema Linde Curve Assist pomaže kod vožnje u krivini, Linde Load Assist smanjuje opasnost od nezgoda usled prevrtanja i utovara. Vozila dodatno mogu da se opreme rešenjima za svetlo i upozoravanje kao što su LED-Stripes, Linde VertiLight, Linde TruckSpot i Linde BlueSpot™ kao i sistemima za pomoć Linde Safety Pilot i Linde Safety Guard.

 • Izvanredan pogled na teret i okolinu
 • Linde Curve Assist smanjuje brzinu pri vožnji u krivinama
 • Bezbedno podizanje tereta zahvaljujući Linde Load Assist
 • Brojna opciona rešenja za svetlo i upozoravanje

Ergonomičnost

H20 – H35 nudi ergonomičan i intuitivno organizovan koncept rukovanja sa volanom, dvostrukom pedalom i upravljačkom ručicom Linde Load Control-a koja je ugrađena u naslon za ruke kojom se rukuje uz minimalan pokret. Da se udari i vibracije ne bi preneli na vozača, pogonska osovina i osovina upravljača kao i jarbol odvojeno su od okvira i šasije putem gumenog ležišta. Veliki izbor ergonomičnih sedišta aktivno štiti od štete zbog pogrešnog držanja tela. Funkcije poput vazdušnog vešanja, lumbalni oslonac, grejanje sedišta ili ventilacija sedišta nude dodatni komfor. Na 3,5-inčnom displeju vozač prima važne informacije o vozilu na jedan pogled.

 • Intuitivni koncept rukovanja za rad bez zamaranja
 • Odvojeno radno mesto vozača štiti od potresa
 • Maksimalna udobnost usled brojnih varijanti sedišta
 • Serijski 3,5-inčni displej

Rukovanje teretom

Interakcija hidrostatičkog pogona, industrijskog motora, koncepta rukovanja, ergonomičnog dizajna i optimizovanog pogleda na 360 stepeni obezbeđuje produktivno rukovanje teretom. Upravljanje sa dve pedale i upravljačka ručica Linde Load Control-a obezbeđuju precizno upravljanje svim pokretima vožnje i jarbola. Osim toga se često korišćene funkcije opciono mogu spojiti preko slobodno konfigurabilnih tastera u naslonu za ruke. Konstrukcija profila jarbola i gornjih nagibnih cilindara obezbeđuje visoku stabilnost u odnosu na torziju i velike preostale nosivosti pri velikim visinama podizanja. Linde hidrostat i industrijski motor minimizuju potrošnju goriva i troškove održavanja, što povećava raspoloživost i smanjuje troškove rada.

 • Precizno upravljanje hidrauličkim funkcijama putem Linde Load Control-a
 • Upravljanje sa dve pedale za brzo reversiranje
 • Velike preostale nosivosti zahvaljujući gornjim nagibnim cilindrima
 • Individualno konfigurabilni višenamenski tasteri kao opcija

Servis

Robusna konstrukcija H20 – H35 te komponente koje se ne troše niti zahtevaju održavanje, kao što je hidrostatički pogonski sistem ili nagibni cilindri koji ne zahtevaju podmazivanje, obezbeđuju visoku raspoloživost u pogledu upotrebe. Usisni filter za hidraulično ulje i pumpa za rashladno sredstvo ne moraju da se zamene, hidrauličko ulje treba da se menja tek posle 6000 sati rada. Snažan i robustan industrijski motor ima čeone zupčanike koji ne zahtevaju održavanje, stoga nema zamene zupčastog remena kao kod motora motornih vozila. Dodatnu zaštitu od štete pružaju Engine Protection System (EPS) i posebno pri ekstremnim spoljnim temperaturama, senzori Truck Health Monitoring. Zbog poprečne ugradnje motora servisni otvori su posebno veliki, komponente bitne za održavanje su vrlo dobro pristupačne i lako se zamenjuju.

 • Robusna konstrukcija vozila
 • Dugi intervali održavanja usled komponenti koje se ne troše
 • Zamena hidrauličnog ulja posle 6000 radnih sati
 • Engine Protection sistem (EPS) štiti od štete na motoru
 • Lako održavanje zahvaljujući velikim servisnim klapnama

Video snimci i slike

Linde H20 - H35
New Linde H20 - H35
New Linde H20 - H35
Linde H20 - H35
New Linde H20 - H35
Linde H20 - H35
New Linde H20 - H35
New Linde H20 - H35
Linde H20 - H35
New Linde H20 - H35

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Load centre distance Wheelbase Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks Travel speed, with/without load
H20/600CNG 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 4189 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600CNG Container 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 4189 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600D 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 4189 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600D Container 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 4189 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600T 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 4189 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600T Container 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 4189 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600CNG 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 4271 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600CNG Container 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 4271 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600CNG Beverage 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 4271 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600D 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 4271 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600D Container 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 4271 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600D Beverage 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 4271 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600T 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 4271 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600T Container 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 4271 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600T Beverage 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 4271 (mm) 22 / 22 km/h
H25CNG 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 4231 (mm) 22 / 22 km/h
H25CNG Container 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 4231 (mm) 22 / 22 km/h
H25D 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 4231 (mm) 22 / 22 km/h
H25D Container 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 4231 (mm) 22 / 22 km/h
H25T 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 4231 (mm) 22 / 22 km/h
H25T Container 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 4231 (mm) 22 / 22 km/h
H30CNG 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 4290 (mm) 22 / 22 km/h
H30CNG Container 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 4290 (mm) 22 / 22 km/h
H30CNG Beverage 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 4290 (mm) 22 / 22 km/h
H30D 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 4290 (mm) 22 / 22 km/h
H30D Container 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 4290 (mm) 22 / 22 km/h
H30D Beverage 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 4290 (mm) 22 / 22 km/h
H30T 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 4290 (mm) 22 / 22 km/h
H30T Container 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 4290 (mm) 22 / 22 km/h
H30T Beverage 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 4290 (mm) 22 / 22 km/h
H35CNG 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 4332 (mm) 22 / 22 km/h
H35CNG Container 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 4332 (mm) 22 / 22 km/h
H35CNG Beverage 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 4332 (mm) 22 / 22 km/h
H35D 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 4332 (mm) 22 / 22 km/h
H35D Container 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 4332 (mm) 22 / 22 km/h
H35D Beverage 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 4332 (mm) 22 / 22 km/h
H35T 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 4332 (mm) 22 / 22 km/h
H35T Container 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 4332 (mm) 22 / 22 km/h
H35T Beverage 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 4332 (mm) 22 / 22 km/h

Posebna oprema

Linde Steer Control sa Mini-Wheel upravljačem kompanije Linde Material Handling.

Linde Steer Control

Inovativni koncept upravljanja Linde Steer Control kompanije Linde Material Handling klasični volan zamenjuje Mini upravljačem ili džojstikom i povećava ergonomičnost, preciznost i bezbednost.

Displej Linde Safety Pilot-a sa indikatorom upozorenja

Linde Safety Pilot

Nezgode usled prevrtanja viljuškara sa protivtegom mogu trajno da se spreče primenomSafety Pilotkompanije Linde Material Handling.

Optički sistemi upozoravanja na kabini vozača

Optički sistemi upozoravanja

Sistem za svetlosna upozorenja kao što je LindeBlueSpot™i LindeTruckSpotprojektuju tačke svetla u boji ili znak sa upozorenjem na podu i na taj način upozoravaju pešake i druga vozila.

Jedinica Linde Safety Guard Systems kompanije Linde

Linde Safety Guard

Inovativni sistem za pomoćSafety Guardkompanije Linde zvucima i svetlosnim signalima upozorava rukovaoce vozilom i pešake kada postoji akutna opasnost u direktnoj okolini vozila.

Udobna kabina za Linde H20 – H35

Puna kabina

Udobna kabina štiti vozača kod rada na otvorenom i sa armiranim staklenim krovom i staklenim vratima velike površine nudi izvanredan pogled na teret i radno okruženje u krugu od 360 stepeni.

Udobna varijanta sedišta kompanije Linde

Varijante sedišta

Veliki izbor sedišta sa funkcijama poput vazdušnog vešanja, lumbalnog oslonca, grejanja sedišta ili ventilacije sedišta obezbeđuje dodatnu udobnost i aktivnu zaštitu od oštećenja usled držanja.

Prikaz težine tereta

Pomoću ove opcione funkcije vozaču se na displeju prikaže trenutna težina tereta na viljuški.

Klima uređaj za viljuškar Linde H20 – H35

Klima uređaj* sa integrisanim grejanjem

Jak klima uređaj sa integrisanim grejanjem i filterom za polen leti i zimi obezbeđuje prijatnu radnu klimu u kabini i sprečava zamagljivanje stakala.

* sadrži fluorisane ugljovodonike

Kontejnerska verzija dizel viljuškara H20 – H35 kompanije Linde

Kompatibilnost sa kontejnerima

Viljuškar je visok samo 2.220 milimetara, ali vozaču ipak pruža ergonomično radno mesto sa mnogo slobodnog prostora iznad glave. Za mnoge kontejnerske terminale i druge hale sa malim visinama prolaska za vozilo ovakve dimenzije su neophodne.

Rešenje za svetlo LED Stripes kompanije Linde

Rešenja za svetlo

Dvobojne svetlosne trake Linde LED Stripes osvetljavaju odgovarajući smer vožnje viljuškara belom svetlošću. Sa svojim polukružnim dizajnom, LindeVertiLightna velikoj površini osvetljava radno područje.

Senzor Linde Speed Assist sistema

Linde Speed Assist

Sistem za pomoć vozaču Linde Speed Assist automatski prilagođava maksimalnu brzinu vozila okolini i situaciji vožnje.

7-inčni displej prikazuje informacije o teretu i slike kamere

Višenamenski displej

Na 7-inčnom displeju dodatno na informacije o vozilu mogu da se prikažu npr. prikaz za Linde Safety Pilot-a ili slika kamere na jarbolu ili kamere za vožnju unazad. Podela ekrana i prikazi se mogu individualno prilagoditi.

Sistem upravljanja flotom connect kompanije Linde Material Handling

Linde upravljanje flotom

Sa sistemom za upravljanje flotom connect kompanije Linde vrši se upravljanje flotom vozila. Od planiranja održavanja do dokumentacije istorijata održavanja i popravki pa do kontrole pristupa.

Zatraži ponudu