Viljuškar za komisioniranje

Pomoću hidrostatičkog pogona do veće efikasnosti pri rukovanju teretom
V-viljuškari kompanije Linde Material Handling sa hidrostatičkim pogonom

Precizni i brzi

Brzi procesi rukovanja mogući su samo kada viljuškari poseduju precizan prenos snage i upravljanje. To štedi vreme i povećava efikasnost pri rukovanju teretom. Već decenijama Linde Material Handling u razvoju viljuškara sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem postavlja standarde u pogledu produktivnosti i ekonomičnosti.

Interakcija hidrostatičkog direktnog pogona, upravljanja sa dve pedale i Linde Load Control-a kao i izvanredna ergonomija vozila Linde obezbeđuju da vozač sve pokrete vožnje i podizanja u svakoj situaciji može da izvede precizno i brzo. Zahvaljujući pametnom upravljanju i usklađivanju motora na dizel, tečni i prirodni gas pritom je uvek na raspolaganju dovoljno snage.

Još jedan bitan princip razvoja V-viljuškara kompanije Linde glasi bezbednost – u to spada i osmišljena konstrukcija. Sve komponente i delovi su posebno robusno izvedeni, ali istovremeno obezbeđuju optimalne uslove vidljivosti. Osim toga brojni mehanički i električni sistemi poboljšavaju aktivnu i pasivnu bezbednost viljuškara.

Široka paleta viljuškara sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem kompanije Linde pokriva opseg nosivosti od 1,4 do 18 tona.

Ključna reč hidrostatika

Kod hidrostatičkog pogona motor sa unutrašnjim sagorevanjem pogoni jednu pumpu. Ona putem pritiska ulja preko zatvorenog ciklusa prenosi snagu na dva hidraulična motora u pogonskoj osovini. Količinu i smer protoka ulja – a time i brzinu i smer vožnje – vozač reguliše preko dve pedale: Linde upravljanje sa dve pedale. Viljuškar samom promenom pedale menja smer vožnje. Pritom zatvoreni kružni tok ulja koči vozilo, kočioni sistem nije potreban. Isto važi za spojnicu i prenosnik. Usled toga hidrostatični pogon kompanije Linde radi kontinualno, apsolutno ravnomerno i bez trzaja. Ovom inovativnom prenosu snage viljuškari sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem kompanije Linde mogu zahvaliti svoju finoću rada i efikasnost.

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem jednog Linde V-viljuškara

Štedljivi i robusni viljuškari

Efikasno rukovanje teretom, ergonomična radna mesta, obimni bezbednosni paketi – ove smernice su obeležile razvoj najnovije generacije V-viljuškara. Zbog toga vozila na primer imaju vrlo štedljive motore. Osim toga viljuškari bez prekida rade mnoge sate, jer samo retko moraju na servisno ispitivanje. Jednostavno pristupačni servisni moduli obezbeđuju da se svaki proces održavanja odvija brzo.

Raditi zdravo

Projektanti koncipiraju vozila oko vozača, ergonomija je glavni princip. To jasno pokazuju na primer nasloni za ruke i udobna sedišta koja čuvaju leđa. Gumeni ležajevi na osovinama, jarbolu i nagibnim cilindrima, kao i udobna sedišta, umanjuju potrese koji se prenose na vozača.

Važan je i Linde Load Control u kombinaciji sa upravljanjem sa dve pedale. Dok nogama upravlja funkcijama vožnje, vozač vrhovima prstiju upravlja funkcijama podizanja. Ovakav koncept rukovanja smanjuje nepotrebne pokrete i vozači duže rade bez zamaranja.

Bezbedno na putu sa viljuškarom

Za bezbednost vozača i tereta kod svih viljuškara se staraju brojni faktori kao što su posebno dobri uslovi vidljivosti, sistemi za pomoć i razni konstrukcioni zaštitni elementi – od Linde Protector Frame-a kod modela do pet tona do protivtega optimizovanog za dobru vidljivost kod teških viljuškara. Tako V-viljuškari kompanije Linde u svakoj radnoj situaciji za vozača i okolinu vozila obezbeđuju visok stepen bezbednosti.

Kontinuirani dalji razvoj

Stalno poboljšanje je jedan od osnovnih principa u firmi Linde Material Handling. Tako je na primer hidrostatički pogon mnogo godina dalje usavršavan i time je kontinualno poboljšavana efikasnost i ekološka prihvatljivost V-viljuškara. Cilj su visoka raspoloživost, natprosečna performansa i maksimalna bezbednost.

Istaknuti primer za inovacije kompanije Linde su sistemi za pomoć kao što je Linde Safety Pilot, koji povećavaju kako bezbednost rada, tako i produktivnost. Tako na primer Engine Protection System (EPS) sprečava teška oštećenja motora. Sistem nadzire važne parametre motora poput nivoa ulja ili pritiska ulja i upozorava vozača u slučaju pretećeg preopterećenja. Ako se ne reaguje na signale, EPS dopušta samo još vožnju u brzini puzanja.

Efikasniji

Pomoću hidrostatičkog pogona i Linde Load Control-a vozač precizno i brzo upravlja svim funkcijama vožnje i jarbola u svakoj situaciji.

Bezbedniji

Optimalna vidljivost u krugu od 360 stepeni i razni sistemi za pomoć obezbeđuju veću bezbednost u svakodnevnom radu.

Štedljiviji

Hidrostatika kompanije Linde radi bez prenosnika, spojnice, diferencijala i doboš-kočnica. Efekat toga su mala potrošnja i nisko troškovi servisa.

Robusniji

Kombinacija hidrostatičkog direktnog pogona i robusnih motora dokazala se upravo u teškom trajnom radu sa velikim brojem radnih sati. Mnoge komponente čak i ne zahtevaju održavanje.

Udobniji

Veličina i oprema kabina se orijentišu prema standardima u automobilskoj industriji – to su najbolji preduslovi za brz i rasterećen rad.

Viljuškari po meri

Svaka primena je drugačija. Zbog toga kompanija Linde za svaku seriju nudi različite varijante i veliki broj opcija u pogledu opreme, koje se realizuju u normalnoj serijskoj proizvodnji. Tako se svako vozilo usklađuje sa individualnim zahtevima primene i kupac može da maksimalno iskoristi potencijal uređaja.

O zahtevima kupaca, na koje ne može da se odgovori raspoloživim serijskim opcijama, brinu se specijalisti u distributivnoj organizaciji. Oni analiziraju zahteve i zajedno sa projektantima i proizvodnjom razvijaju rešenje po meri za odgovarajuću primenu.

Osim toga kompanija Linde i korišćene viljuškare oprema mnogim dodacima – od grejanja i klima uređaja (sadrži fluorisane ugljovodonike) do integrisanog bočnog klizača ili LED radnog reflektora koje kompanija Linde svojim kupcima nudi kao rešenja za nadogradnju. Tako su i već postojeća vozila uvek najmodernije opremljena.