Precizno i brzo pomeranje teških tereta

V-viljuškari H100 – H180 D i vrlo teške terete pomeraju precizno, brzo i štedljivo. Time se u poređenju sa konkurencijom postiže izuzetan učinak u pogledu obrta. To omogućava hidrostatički pogon kompanije Linde, pomoću kojeg se viljuškar za teške terete može pomerati milimetarski precizno. Vozač brzo i potpuno bez trzanja menja između vožnje napred i vožnje nazad. Istovremeno moderni dizel motori obezbeđuju visok obrtni moment i malu potrošnju goriva.

Karakteristike

Bezbednost

Velike staklene površine i zakrivljeno vetrobransko staklo nude vozaču vrlo dobar pogled. To važi i za pogled unazad, jer vidno optimizovan protivteg smanjuje mrtav ugao na zadnjem delu vozila. Osim toga se kabina vozača nalazi tačno na sredini i u prednjem položaju. Kontrola sedišta blokira radnu i voznu hidrauliku, ako vozač ne sedi u vozilu. Ako viljuškar za teške terete vozi unazad, jasan signalni zvuk (85dB) upozorava pešake i druga vozila.

 • Izvanredna vidljivost na 360 stepeni
 • Kontrola sedišta
 • Protivteg i jarbol su vidno optimizovani
 • Automatski aktivirana parkirna kočnica

Ergonomičnost

Ergonomično radno mesto je predstavljao jedan od ciljeva u razvoju ovih viljuškara za teške terete. Zbog toga na primer više gumenih ležajeva odvaja kabinu od šasije i motora. Na taj način manje potresa i vibracija dospeva do vozača. Ergonomično radno mesto između ostalog garantuju naslon za ruke sa podesivom visinom i stub upravljača, kao i podesivo sedište sa hidrauličnim vešanjem. Linde sistem upravljanja sa dve pedale kratkim putanjama pedala olakšava radnu svakodnevnicu i sprečava pojavu umora.

 • Amortizovana kabina vozača
 • Sedište sa hidrauličnim vešanjem
 • Rukovanje vozilom uz malu količinu snage
 • Naslon za ruke podesive visine i stub upravljača

Rukovanje teretom

V-viljuškari H100 – H180 D funkcionišu prema principu „Power on Demand“: Broj obrtaja motora reguliše se u skladu sa potrebnom snagom. Zbog toga motor uvek radi u najefikasnijem području i tako štedi gorivo. Visoku efikasnost pri rukovanju teretom obezbeđuje kontinualna Linde hidrostatika, jer vozač ubrzava vozilo bez spajanja ili ubacivanja u stepen prenosa. Osim toga se viljuškar sam zaustavlja, čim vozač više ne pritiska pedalu gasa. Pomoću Linde Load Control on precizno postiže svaku visinu podizanja i položaj viljuške.

 • Dizel motori sa visokim obrtnim momentom
 • Mala potrošnja goriva
 • Hidrostatički direktni pogon
 • Precizna pomeranja tereta putem Linde Load Control

Servis

Hidrostatički direktan pogon kompanije Linde nije samo oslobođen habanja već radi i bez prenosnika, spojnice, diferencijala i doboš-kočnica. Zbog toga troškovi servisa za ovo vozilo znatno opadaju. Brze radove održavanja omogućava bočna servisna kutija: Mehaničar direktno dospeva do raznih filtera, baterija, posuda za vodu za brisanje i dijagnostičkih utikača. Za radove u prostoru motora se kabina vozača naginje u stranu pomoću elektrohidraulične pumpe.

 • Pogon bez habanja
 • Bočna servisna kutija
 • Jednostavan prilaz prostoru motora

Video snimci i slike

Heavy_forklift_trucks-Mechanischer_Gabeltraeger_tn
Heavy_forklift_trucks-Wellengefuehrtes_zinkenverstellgeraet_tn
Heavy_forklift_trucks-Hydraulisches_zinkenverstellgeraet_tn
Linde video „Podizna kabina za neometanu vidljivost“
Heavy_forklift_trucks-Mechanischer_Gabeltraeger_tn
Heavy_forklift_trucks-Wellengefuehrtes_zinkenverstellgeraet_tn
Heavy_forklift_trucks-Hydraulisches_zinkenverstellgeraet_tn
Linde video „Podizna kabina za neometanu vidljivost“

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Load centre distance Wheelbase Turning radius Travel speed, with/without load
H100/1200 10,0 (t) 1200 (mm) 3300 (mm) 4578 (mm) 29,7 / 30 km/h
H100/600 10,0 (t) 600 (mm) 2960 (mm) 4092 (mm) 27,9 / 30 km/h
H120/1200 12,0 (t) 1200 (mm) 3300 (mm) 4578 (mm) 29,7 / 30 km/h
H120/600 12,0 (t) 600 (mm) 2960 (mm) 4092 (mm) 27,9 / 30 km/h
H140/1200 14,0 (t) 1200 (mm) 3300 (mm) 4578 (mm) 29,7 / 30 km/h
H140/600 14,0 (t) 600 (mm) 2960 (mm) 4206 (mm) 29,7 / 30 km/h
H150/600 15,0 (t) 600 (mm) 2960 (mm) 4206 (mm) 29,7 / 30 km/h
H160/1200 16,0 (t) 1200 (mm) 3600 (mm) 4905 (mm) 29,7 / 30 km/h
H160/600 16,0 (t) 600 (mm) 3300 (mm) 4578 (mm) 29,7 / 30 km/h
H180/600 18,0 (t) 600 (mm) 3300 (mm) 4578 (mm) 29,7 / 30 km/h

Posebna oprema

Priključni uređaji

Dostupni su višestruka hvataljka za palete, rotator, hvataljka za papir, trn za nošenje i još mnogo toga.

Nosač viljuške

Paleta ide od mehaničkih ili hidrauličnih nosača viljuške preko modela sa dodatnim bočnim pomakom krajnjih položaja pa do nosača viljuške koji se mogu naginjati i vođeni su vratilom.

Multifunkcionalni nosač viljuške

Ovaj nosač viljuške može da se opremi sa do šest hidrauličnih kružnih tokova, kako bi se omogućili najrazličitiji pokreti nosača i viljuške: Bočno pomeranje celokupnog nosača viljuške, čak i ako se obe viljuške nalaze u spoljnjem položaju; individualno pomeranje pojedinačnih viljušaka; itd.

Obrtna kabina Linde viljuškara

Obrtna kabina

Kompletna kabina može da se okreće u smeru kazaljke na satu za 65 stepeni i u smeru suprotnom od kazaljke na satu za 180 stepeni. Vozač tako u svakoj situaciji primene i bez opterećujućeg držanja tela uvek ima optimalan pogled na teret i putanju vožnje. Kabina se obrće ili kontinualno putem džojstika ili preko četiri tastera do prethodno podešenih pozicija.

Podizna kabina Linde viljuškara H 100 – HT180 D

Podizna kabina

Kabina vozača može da se kontinualno podiže za do 2,5 metra. Vozač tako ima bolji pogledu na teret i radno okruženje i tako može da bezbedno pomera transportovani materijal. Brzina vožnje se automatski smanjuje sa porastom visine podizanja.

Prikaz tereta

Trenutna težina tereta koju registruju senzori prikazuje se putem serijskog 7" displeja vozila u boji.

Radarsko oko

Prilikom vožnje unazad senzori registruju područje iza vozila. Vozač putem optičkog i akustičkog signala biva upozoren na pokretne i nepokretne prepreke. Domet sistema upozoravanja je podesiv.

Stacionarno grejanje

Za vozila ove serije postoji električno stacionarno grejanje pogonjeno dizel motorom koje ne zavisi od motora.

Zatraži ponudu