Nova definicija za produktivnost
Viljuškar za uske prolaze iz kompanije Linde sa gospođom

Od mesta troška do faktora za kreiranje dodatne vrednosti

Logistika je među ključnim granama u globalizovanoj ekonomiji. Digitalizacija, e-trgovina i inteligentne, automatizovane mreže proizvodnje u industriji predstavljaju neke od faktora koji podstiču rast grane logistike. Sa porastom značaja logistike vraća se sve više u fokus i interni protok materijala. Traže se metode koje prevazilaze proste kalkulacije troškova. Kompanije koje žele da održivo poboljšaju svoje logističke procese, analiziraju koliki je merljivi doprinos intralogistike u kreiranju vrednosti.

To je kompleksan zadatak jer u logistici se susreću četiri odlučujuća buduća trenda industrije: Digitalizacija, automatizacija, individualizacija i novi energetski sistemi. Linde Material Handling daje klijentima iz tog razloga ključne brojeve iz prakse pomoću kojih oni mogu objektivno da procene produktivnost svoje intralogistike, kao i proizvode i rešenja koji im pomažu da održivo povećaju produktivnost u internom protoku materijala.

Tegljači sa više nosača robe transportuju komponente do proizvodne linije.

Testovi performansi u kompaniji Linde predstavljaju realne karakteristike upotrebe grupa proizvoda.

Produktivnost koja se može izmeriti

Viljuškari za teške terete sa okretnom kabinom olakšavaju vožnju unazad sa velikim teretima i tako povećavaju produktivnost.

Veća ergonomičnost znači veća produktivnost

Kompanija Linde Material Handling je blagovremeno, u uskoj saradnji sa industrijskim kompanijama, kao i špediterskim i trgovinskim kompanijama, razvila testove performansi sa TÜV sertifikatom za viljuškare i skladišnu tehniku. Osnov za testiranje su definisani radni procesi koje prolaze različita vozila pod istim uslovima. Mere se realna potrošnja i potrebno vreme. Kako bi se stekla što realističnija slika ukupne ekonomičnosti, svaki ciklus se prolazi tri puta po tipu vozila. Testovi performansi se orijentišu prema specifičnim oblastima upotrebe viljuškara, niskopodiznih vozila i regalnih viljuškara. Korisnici tom prilikom ne upoređuju samo produktivnost različitih podnih transportera. Oni dobijaju i neutralnu osnovu za upoređivanje ukupnih troškova pojedinačnih vozila, kao i flote.

Efikasnost utovara i istovara kao ključni faktor za ekonomičnost

Ergonomično komisioniranje u visokoregalnom skladištu pomoću viljuškara Linde V Modular.

Troškovi osoblja su ključni faktor troškova rada.

Validnost neutralnih testova ističe se upadljivo prilikom procene efikasnosti utovara i istovara. Do sada su mnoge kompanije izračunavale ekonomičnost svoje flote prema troškovima po radnom satu vozila. Stvarna efikasnost u vožnji i transportu često se nije uzimala u obzir. Različita analiza troškova je stoga dovela do drugih rezultata. Primer troškova za osoblje: Oni po pravilu čine 90 posto ukupnih troškova. Budući da viljuškari kompanije Linde ostvaruju do 30 procenata veću efikasnost pri utovaru i istovaru u odnosu na konkurentske modele, u skladu sa tim opadaju i troškovi osoblja, energije i održavanja. Pored toga, klijenti mogu da uštede na investicijama u dodatna vozila ukoliko sa manjom flotom ostvaruju istu efikasnost pri utovaru i istovaru.

Efikasnost – funkcija ugrađena u vozila kompanije Linde

Komponente električnog i hidrauličkog pogona u regalnom viljuškaru kompanije Linde.

Optimalno usklađene komponente smanjuju potrošnju energije

Efikasan rad vozila kompanije Linde je moguć zahvaljujući čitavom nizu konstruktivnih detalja. Viljuškari kompanije Linde stvaraju znatno manje buke, emisija i vibracija u odnosu na uporediva konkurentska vozila. Ergonomični dizajn vozila olakšava operaterima radnu svakodnevicu. To pozitivno utiče na produktivnost. Opadajući broj nezgoda i prekida rada usled bolesti povećava ekonomičnost. Isto važi i za pogonsku tehnologiju. Potrošnja struje, odnosno benzina u vozilima kompanije Linde je toliko niska da nema konkurenciju. Električni viljuškari najnovije generacije opremljeni su jedinstvenim sistemom za upravljanje energijom i sistemom rekuperacije energije kočenja. Osim toga, u posebno intenzivnim uslovima korišćenja isplati se i investicija u nove energetske koncepte kao što su litijum-jonska tehnologija i tehnologija gorivnih ćelija kompanije Linde. Na kraju, klijenti profitiraju i prilikom servisiranja na prednostima tehnologije kompanije Linde. Mnogi pogoni ne zahtevaju održavanje tokom svog veka trajanja, a intervali za održavanje su znatno duži u odnosu na intervale konkurentskih proizvoda.

Inteligentna automatizacija

Autonomni robotski tegljači iz automatizovane serije Linde MATIC.

Automatizacija – rešenje za repetativne procese u rukovanju teretom

Pored efikasnih vozila, automatizacija procesa je još jedan bitan faktor za povećanje produktivnosti u protoku materijala. Međutim, kompleksni i visokoautomatizovani sistemi ne mogu da se ekonomično primene u svakom okruženju. Usled sve individualnijih zahteva potrošača, interni procesi se menjaju isto toliko dinamično koliko i proizvodi i roba. Sve je veća potreba stoga za inteligentnim sistemima za automatizaciju. Na osnovu široke palete vozila, sveobuhvatne ponude poluautomatskih sistema i navigacione tehnologije koja ne zahteva fiksno instaliranu infrastrukturu, kompanija Linde je razvila rešenja spremna za budućnost koja su savršeno usklađena sa specifičnim zahtevima klijenata i ciljano koriste potencijal automatizacije.

Na putu do umrežene flote

Korisnička tabla softvera za upravljanje connect:desk.

Svi podaci o floti na jednom mestu

Realna situacija doprinosa intralogistike u kreiranju vrednosti uveliko prevazilazi pojedinačna vozila i procese. Digitalno kontrolisani procesi proizvodnje treba da povećaju efektivnost, efikasnost i fleksibilnost svih proizvodnih i distributivnih lanaca. Moderan softver za upravljanje flotom kao što je Linde connect: pruža podršku korisnicima u umrežavanju podnih transportera i digitalnih procesa. Putem analize podataka od senzora i sistema za asistenciju, klijenti dobijaju vredna saznanja koja im služe za optimizovanje servisa i održavanja, ubrzavanje procesa, povećanje bezbednosti radnih procesa i integraciju vozila u sveobuhvatne IT procese. Time kompanija Linde stvara temelj za potpuno umreženu logistiku budućnosti.