Električni viljuškar X20 – X35

Vrhunski proizvod na električni pogon

Prva prava alternativa bez emisije izduvnih gasova

Viljuškari sa kontrategom X20 – X35 kompanije Linde Material Handling su prvi električni viljuškari, koji na osnovu svojih visokih performansi i robusnosti mogu da se koriste kao stvarni ekvivalent viljuškarima sa SUS-motorom. Na taj način klijenti imaju apsolutnu slobodu izbora i mogu da se i pri zahtevnim primenama odluče za tihu alternativu bez emisije izduvnih gasova, a da se ne mora očekivati gubitak učinka. Osnova za to je zajednička platforma za viljuškare sa kontrategom sa pogonom na SUS-motore i električne motore koju je razvila kompanija Linde. Na taj način viljuškari X20 – X35 spajaju u sebi najbolje karakteristike dve koncepcije: karakteristični učinak i snagu viljuškara sa SUS-motorima te dinamiku, fleksibilnost i odsustvo emisije E-viljuškara.

Karakteristike

Bezbednost

Obuhvatni koncept bezbednosti E-viljuškara X20 – X35 štiti rukovaoce kao i pešake i transportovanu robu. Vitka konstrukcija jarbola, uski A-stub i spušteni čeoni lim vozaču omogućavaju neometan pogled na tovar i okruženje. Pri skladištenju i vađenju iz skladišta na višim nivoima on kroz konstrukciju krova ima dobar pogled na tovar. Nisko težište vozila i visoko postavljena osovina upravljača osiguravaju visoku bezbednost u pogledu prevrtanja. Serijski Linde Curve Assist osim toga smanjuje brzinu pri vožnji u krivinama i sprečava da se vozilo prevrne. Ako se teret pri podizanju nagne previše napred, takođe serijski integrisani Linde Load Assist automatski deluje na funkcije vozila i smanjuje nagib unapred i brzinu podizanja u zavisnosti od visine podizanja. Ova funkcija minimizuje rizik od nezgode zbog padajućeg tovara.

 • Pogled u punom krugu iz kabine vozača
 • Linde Curve Assist osigurava bezbednost od prevrtanja u krivinama
 • Linde Load Assist štiti od nezgoda usled prevrtanja

Ergonomičnost

Prostrano, udobno radno mesto vozača, kao i ergonomične varijante sedišta obezbeđuju optimalan osećaj pri vožnji i sprečavaju naprezanja i zamor. Pritom vozač zahvaljujući velikom vidnom polju u svakom trenutku ima udoban pogled na tovar i okruženje. Funkcijama vozila može da upravlja bez velikog fizičkog opterećenja, pošto su svi centralni upravljački elementi neposredno raspoređeni oko njega. Osećaj pri vožnji je čak i na neravnom tlu prijatan i ravnomeran. Usled razdvojenosti šasije preko elastomerskog prstenastog ležaja na pogonskoj osovini i dodatnim ležajevima jarbola i osovine upravljača se znatno manje vibracija i udara prenosi na vozača. To takođe deluje na smanjenje zvuka, što smanjuje ukupno fizičko opterećenje rukovaoca i doprinosi većem učinku pri rukovanju teretom.

 • Prostrano radno mesto vozača sa udobnim pogledom svud unaokolo
 • Ergonomične varijante sedišta za individualnu udobnost
 • Upravljački elementi su dosežni bez fizičkog napora
 • Razdvojenost šasije, pogona i jarbola obezbeđuje udobnost vožnje i na neravnom tlu

Rukovanje teretom

Kao novi električni nosači učinka viljuškari X20 – X35 mogu da se koriste za najzahtevnije primene i na neravnim podlogama. To omogućavaju dugi međuosovinski razmak kod E-viljuškara i velike gume u kombinaciji se pogonskom osovinom otpornom na vibracije. Čak ni prašina ni prljavština, strme rampe, široke deonice i trajno visok učinak u pogledu nosivosti i podizanja ne dovode nove E-viljuškare do njihovih granica. Ključ za to je novi reluktansni sinhroni motor sa stalnim magnetom (SRM+) u kombinaciji sa inovativnim vodenim hlađenjem, koje energetske module zadržava u optimalnom temperaturnom opsegu. Ovo osigurava konstantno visok učinak i kod ekstremno visokih zahteva u višesmenskom radu. Gornji nagibni cilindri u kombinaciji sa konstrukcijom jarbola osim toga obezbeđuju visoku preostalu nosivost i bezbedno rukovanje teretima između 2 i 3,5 tone i na većim visinama podizanja.

 • Dugački međuosovinski razmak, velike gume i pogonska osovina otporna na vibracije omogućavaju primenu u zahtevnim okruženjima
 • Novi reluktansni sinhroni motor sa vodom hlađenim energetskim modulima nudi konstantno visok učinak i pri ekstremnim zahtevima
 • Konstrukcija jarbola i gornji nagibni cilindri i pri radovima na visini obezbeđuju sigurno rukovanje teretom

Servis

Sve važne informacije o vozilu poput prikaza preostale vožnje, lampica upozorenja i sati rada vozač može da sagleda na serijskom 3,5-inčnom displeju. Tekstualne poruke na displeju vode vozača kroz jednostavne procese održavanja. Moguće je daljinsko ažuriranje firmvera i dijagnostikovanje kvarova. Ovo smanjuje broj servisnih intervencija i adekvatno smanjuje troškove servisiranja. Termini za održavanje i popravku se proračunavaju na temelju radnih sati koji se stalno prenose. Habanje i oštećenja koja se eventualno pojave pravovremeno se identifikuju putem daljinskog dijagnostikovanja. To je između ostalog moguće samo tako da serijski integrisani senzor temperature stalno analizira izmerene vrednosti kao što je temperatura ulja u odnosu na temperaturu okoline. Na taj način se time sprečavaju teška posledična oštećenja. Jarbol ili radno mesto vozača su modularni sklopovi, koji se mogu zameniti brzo i lako, što skraćuje vremena mirovanja kod popravki.

 • Mali napor kod održavanja putem daljinskog dijagnostikovanja i održavanja
 • Visoka raspoloživost vozila
 • Brza zamena modularnih sklopova

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Battery voltage/rated capacity (5h) Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks
X20/600 2,0 (t) 3095 (mm) 22 / 22 km/h 90 / 670 (V)/(Ah) o. kWh 4208 (mm)
X25 2,5 (t) 3095 (mm) 22 / 22 km/h 90 / 670 (V)/(Ah) o. kWh 4208 (mm)
X30 3,0 (t) 3095 (mm) 22 / 22 km/h 90 / 670 (V)/(Ah) o. kWh 4243 (mm)
X35 3,5 (t) 3095 (mm) 22 / 22 km/h 90 / 670 (V)/(Ah) o. kWh 4248 (mm)

Posebna oprema

Displej Linde Safety Pilot-a sa indikatorom upozorenja

Linde Safety Pilot

Nezgode usled prevrtanja viljuškara sa kontrategom mogu trajno da se spreče korišćenjem sistema Safety Pilot kompanije Linde Material Handling.

Svetlosni sistem za upozorenje Linde TruckSpot

Optički sistemi upozoravanja

Svetlosni sistemi za upozoravanje kao što su Linde BlueSpot™ i Linde TruckSpot projektuju tačke svetla u boji ili znak sa upozorenjem na pod i na taj način upozoravaju pešake i druga vozila.

Jedinica Linde Safety Guard Systems kompanije Linde

Linde Safety Guard

Inovativni pomoćni sistem Safety Guard kompanije Linde zvucima i svetlosnim signalima upozorava rukovaoce vozilom i pešake kada postoji akutna opasnost u direktnoj okolini vozila.

Udobna kabina za Linde X20 – X35

Puna kabina

Udobna kabina štiti vozača kod rada na otvorenom i sa armiranim staklenim krovom i staklenim vratima velike površine nudi izvanredan pogled na teret i radno okruženje u krugu od 360 stepeni.

Udobna varijanta sedišta kompanije Linde

Varijante sedišta

Veliki izbor sedišta sa funkcijama poput vazdušnog vešanja, lumbalnog oslonca, grejanja sedišta ili ventilacije sedišta obezbeđuje dodatnu udobnost i aktivnu zaštitu od oštećenja usled držanja.

Prikaz težine tereta kompanije Linde

Prikaz težine tereta

Pomoću ove opcione funkcije vozaču se na displeju prikazuje trenutna težina tereta.

Klima uređaj za viljuškar Linde X20 – X35

Klima uređaj+ sa integrisanim grejanjem

Jak klima uređaj sa integrisanim grejanjem i filterom za polen leti i zimi obezbeđuje prijatnu radnu klimu u kabini i sprečava zamagljivanje stakala.

* sadrži fluorisane ugljovodonike

Pomoćni sistem Motion Detection kompanije Linde

Linde Motion Detection

Pomoćni sistem Motion Detection u trenutku reversiranja registruje kretanje u prostoru iza viljuškara. Ako kroz ovo područje prođu ljudi ili druga vozila, sistem sprečava kretanje viljuškara unazad.

Linde VertiLight osvetljava veliku površinu radnog područja

Rešenja za svetlo

Svojom polukružnom konstrukcijom Linde VertiLight osvetljava veliku površinu radnog područja. Dvobojne svetlosne trake Linde LED Stripes osvetljavaju odgovarajući smer vožnje viljuškara belom svetlošću.

Senzor Linde Speed Assist sistema

Linde Speed Assist

Sistem za pomoć vozaču Linde Speed Assist automatski prilagođava maksimalnu brzinu vozila okolini i situaciji vožnje.

7-inčni displej prikazuje informacije o teretu i slike kamere

Višenamenski displej

Na 7-inčnom displeju dodatno na informacije o vozilu mogu da se prikažu npr. prikaz za Linde Safety Pilot-a ili slika kamere na jarbolu ili kamere za vožnju unazad. Podela ekrana i prikazi se mogu individualno prilagoditi.

Sistem upravljanja flotom connect kompanije Linde Material Handling

Linde upravljanje flotom

Sa sistemom za upravljanje flotom connect kompanije Linde vrši se upravljanje flotom vozila. Od planiranja održavanja do dokumentacije istorijata održavanja i popravki pa do kontrole pristupa.

Zatraži ponudu