Lanci podizne konstrukcije

Čvrsto spojena
Lanac podizne konstrukcije regalnog viljuškara kompanije Linde

Lanci podizne konstrukcije su najviše opterećeni deo viljuškara. Koliko dugo lanac može da se koristi, zavisi od kvaliteta korišćenog materijala i od konstrukcije elemenata lanca. Oba su optimizovali inženjeri kompanije Linde Material Handling. Originalni lanci podiznih konstrukcija kompanije Linde su zbog toga posebno opteretivi, otporni na habanje i bezbedni.

Prednosti lanaca podiznih konstrukcija u Linde kvalitetu

Visokokvalitetni materijali kod konstrukcije i podmazivanja

Kod proizvodnje lanaca podizne konstrukcije kompanije Linde se koriste visokokvalitetni materijali, koji su otporni na jaka opterećenja. Takozvanim podmazivanjem potapanjem se pored površine lanca pre prve upotrebe podmazuju i svi međuprostori između omči i vijaka.

Optimizovana konstrukcija

Konstruktori kompanije Linde optimizovali su usklađenost pojedinačnih komponenti lanca. Tako funkcionišu završne karike, sidra lanca i držači lanca u idealnoj interakciji. Sa proširenim testovima – preko okvira zahteva prema ISO 3691-1 – oni osim toga osiguravaju izuzetno visoku otpornost lanaca. Tu spada i dinamički test sa „skretanjem lanca pod opterećenjem“. Na taj način se otpornost i habanje mogu odrediti i optimizovati u realnim uslovima. Zahvaljujući geometriji elemenata lanca optimizovanoj prema kretanju lanci osim toga rade tiho i na taj način čuvaju sluh vozača.