Linde servisni tehničar zamenjuje filter za ulje
Radi kao podmazano

Filter za ulje

Čisto ulje je osnovna pretpostavka za besprekorno funkcionisanje hidrauličkog sistema i motora sa unutrašnjim sagorevanjem viljuškara. Filter za ulje u kvalitetu originalnog proizvođača kompanije Linde Material Handling su precizno dimenzionisani za zahteve motora i hidraulike Linde viljuškara. Odstupanja kvaliteta ne ograničavaju samo snagu, već mogu da oštete čak i motor ili hidrauliku ili da dovedu do opšteg kvara. Linde filteri za ulje su optimizovani tako da su posebno efikasni i dugoveki i tako obezbeđuju pun učinak u okviru preporučenog trajanja upotrebe filtera.

Prednosti filtera za ulje u Linde kvalitetu

Najfiniji filterski medijumi

Linde filteri za ulje mogu da prime izuzetno mnogo prljavštine pre nego što se začepe. Tako nefiltrirano ulje ne može da preko premosnika dospe u dizel motora. Filterski medijumi osim toga imaju posebno visok stepen separacije, tako da nikakve čestice krhotine ne mogu da dospeju u sistem za podmazivanje ili u osetljive hidrauličke komponente. Filteri osim toga zahvaljujući visokokvalitetnoj impregnaciji i u vlažnom okruženju rade pouzdano i efikasno.

Robusno kućište

Kućišta Linde filtera za ulje su projektovana za dugo trajanje upotrebe filtera. Ona izdržavaju visok pritisak i izuzetno su otporna na koroziju. Time je puna funkcija filtera za vreme preporučenog trajanja upotrebe obezbeđena.

Zaptivke po meri

Zaptivke filtera za ulje su milimetarski precizno izrađene. Korišćeni materijal je osim toga posebno otporan na hemijska dejstva. Time se efikasno sprečavaju curenja.

Precizni ventili

Pritisak otvaranja filtera je precizno usklađen sa sistemskim pritiscima. Ovakva savršena interakcija dovodi do optimalnog rezultata filtriranja.

Originalni filter: Efektivni i dugoveki

Linde originalni filteri efikasno štite kako motore sa unutrašnjim sagorevanjem, tako i hidrauličke komponente od prevremene istrošenosti. Posebno komponente kao što je hidraulička pumpa, hidraulički motor, upravljač, upravljački ventil i hidraulički cilindri profitiraju od upotrebe precizno usklađenih filtera.

Sa Linde filterima produžavate vek trajanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem i hidrauličkih komponenata. Vi osim toga profitirate od dužeg korišćenja ulja, a time i od većeg vremenskog razmaka intervala zamene ulja. Hidrauličko ulje na primer morate da zamenjujete samo svakih 6.000 radnih sati. Na taj način filteri za ulje kompanije Linde doprinose ekonomičnosti.

Filteri za ulje kompanije Linde