Viljuškar za komisioniranje N20, N20 – N24HP

Rešenje za komisioniranje koje štedi snagu

Komisioniranje na dve palete, brzo i uz uštedu snage

Niskohodni viljuškari za komisioniranje N20 i N20 - 24HP kompanije Linde Material Handling ne ubrzavaju samo radne korake pri komisioniranju, već istovremeno smanjuju fizičko opterećenje za vozača. Presudno je za konstrukciju: Baterija se nalazi na sredini vozila između mesta vozača i viljuški. Sa držačem terminala i mestima odlaganja za radni materijal ona nudi vozaču upravljačku jedinicu za procese koji se odnose na postupak komisioniranja. Putanje između mesta vozača, regala i obe palete na vozilu i upravljačke jedinice se skraćuju na ovaj način. Osim toga vozilo za vrlo kratko vreme ubrzava pomoću trofaznog motora od 3 kW. Veću bezbednost između ostalog pruža kompaktni dizajn upravljača sa zaštitom ruku, kao i automatsko prilagođavanje brzine u krivinama. Robusna šasija od visokokvalitetnog čelika obezbeđuje dug vek trajanja. Nosivost niskohodnih viljuškara za komisioniranje iznosi 2.000 do 2.400 kilograma. Opciono su na raspolaganju litijum-jonske baterije.

Karakteristike

Bezbednost

Upravljač je oblikovan tako da se vozač u toku upravljanja kreće samo malo. Njegovo telo usled toga uvek ostaje zaštićeno unutar konture vozila. Dodatnu bezbednost obezbeđuje četiri milimetara debela čelična šasija kao i zaštitu ruku na ergonomičnom volanu, koji vozač čvrsto drži. U krivinama vozilo automatski prilagođava svoju brzinu i time povećava bezbednost vozača i tovara. Isto važi i kada je viljuška spuštena. Onda mala brzina štiti na primer od neravnina u hodnicima.

 • Kompaktan dizajn upravljača
 • Ergonomični rukohvati sa zaštitom za ruke
 • Automatsko prilagođavanje brzine u krivinama
 • Manja brzina pri spuštenoj viljuški
 • Robusna čelična šasija

Ergonomičnost

Vozač pri komisioniranju vrlo često mora da ulazi i izlazi. Zbog toga modeli N20 i N20 - N24 HP imaju posebno nizak ulaz. Osim toga vozač uštedi mnogo koraka u postupku preuzimanja, zato što se upravljačka jedinica nalazi spreda, a terminal na sredini vozila. Dobra vidljivost prema napred smanjuje naporne pokrete u toku vožnje. Položaj vožnje koji štedi leđa obezbeđuju kalup sedišta podesiv po visini i opcioni volan podesiv po visini. Platforma amortizovana oprugama sa gumenom podlogom otpornom na klizanje poboljšava stabilnost. Osim toga manje potresa usled neravnina kolovoza dospeva do vozača. Svi važni upravljački elementi integrisani su u volanu i tako su dobro dostupni.

 • Niska visina ulaza
 • Kalup sedišta podesive visine
 • Platforma amortizovana oprugama
 • Upravljački elementi u volanu lako dostupni

Rukovanje teretom

Brzi procesi i velike brzine preuzimanja – za to je prilikom komisioniranja odgovorna pre svega putanja vozača između regala, palete i spiska za komisioniranje. Zbog toga viljuškari za komisioniranje N20 i N20 - N24 HP raspolažu terminalom za rukovaoca, koji se zajedno sa baterijom nalazi na sredini vozila, a time i u blizini palete. Spisak za komisioniranje je na taj način brzo ispunjen posle punjenja. Opciono je upravljačka jedinica sa obe strane opremljena tasterima, kako bi se vozilo moglo spolja pomerati napred ili nazad brzinom puzanja. Za brzinu rukovanja je važan snažni trofazni motor od 3 kW. On ubrzava N20 na maksimalnu brzinu od deset kilometara na čas sa teretom odn. dvanaest kilometara na čas bez tereta. Efikasan rad omogućavaju multifunkcionalni displej, brojne površine za odlaganje u vozilu kao i servoupravljač sa podesivim otporom upravljanja kojim se rukuje bez napora.

 • Specijalni dizajn vozila za kratke putanje
 • Jak trofazni motor od 3 kW
 • Višenamenski displej
 • Podesiv servoupravljač
 • Prostrane površine za odlaganje

Servis

Uvek posle 1.000 sati se vrši servisno ispitivanje. Tehničar jednostavno očitava sve podatke iz vozila preko veze putem CAN sabirnice i analizira ih na prenosivom računaru i podešava parametre vozila za odgovarajuću upotrebu. Skidanjem prednjeg servisnog poklopca on može da udobno radi na svim agregatima. Kompletno bez potrebe za održavanjem je trofazna tehnika vozila. Čelična šasija takođe obezbeđuje dug vek trajanja viljuškara za komisioniranje. Po izboru dostupno bočno vađenje baterije olakšava zamenu baterije preko inicijalnog podizanja na postolje za zamenu.

 • Podaci iz vozila mogu se očitati putem spoja preko CAN sabirnice
 • Trofazna tehnika koja ne zahteva održavanje
 • Stabilna čelična šasija

Posebna oprema

Snimak ekrana komandne površine softvera za upravljanje flotom connect: desk kompanije Linde, koja omogućava pregled svih važnih podataka o floti.

Upravljanje flotom

Pomoću rešenja za upravljanje flotom connect: je između ostalog moguće analizirati korišćenje vozila, kako bi se optimizovao servis ili iskorišćenje flote.

Pridržna šipka

Šipka se nalazi na centralnoj upravljačkoj jedinici i može da se opremi raznim elementima kao na primer steznom pločom.

Taster za pratioca

Na obe strane vozila se iza sedišta nalaze tasteri za brzinu puzanja. Njima vozač spolja pokreće viljuškar za komisioniranje istovremeno hodajući pored njega.

Nadzor nezgoda

Bez obzira da li se radi o grešci pri vožnji, neravnom putu nepravilnoj upotrebi vozila – pomoću senzora potresa upravljanje vozilom registruje jake potrese. Tako upravljanje flotom connect: daje uvid u uzrok oštećenja i nezgoda.

Podesiv upravljač

Visina upravljača može da se prilagodi visini i položaju vozača – za još ergonomičniji rad.

Detaljan snima PIN tastature, preko koje vozač aktivira vozilo.

Kontrola prilaza

Upravljanje flotom putem kontrole pristupa reguliše koji rukovaoci mogu da koriste koje vozilo. Vozači pre vožnje moraju da se identifikuju putem PIN-a ili RFID kartice.

Zatraži ponudu