Servis

 

Pomoć pri izboru optimalnog modela viljuškara

pomoc

Izbor viljuškara je kompleksno pitanje, naročito za one koji se po prvi put susreću sa ovom problematikom. U bogatoj ponudi modela potrebno je odabrati onaj koji će najviše odgovarati procesu i uslovima rada, sa kojim će se ostvariti najveći učinak u pogledu prevezenih jedinica tereta u jedinici vremena, a koji će, sa druge strane, načiniti najmanje troškova korisniku u vidu utroška pogonskog goriva ili energije i redovnog održavanja. Osim toga, postavljaju se dodatni uslovi u smislu zadovoljstva samog rukovaoca, udobnosti, dozvoljene količine buke i vibracija kojima rukovaoc sme da bude izložen u toku jedne radne smene i sve strožih zahteva za zaštitom životne sredine od emisije štetnih gasova.
Traženje optimalnog modela svakako treba započeti definisanjem procesa rada viljuškara, odnosne njegove namene: utovar-istovar kamiona, odlaganje-preuzimanje tereta u visokoregalnom skladištu, komisioniranje, prevoz paletiranog tereta, slaganje paleta i sl. Nakon toga potrebno je definisati nosivost viljuškara u odnosu na masu i dimenzije tereta koji se prevozi, a u zavisnosti od najveće visine odlaganja.  Trebalo bi napomenuti da se nominalna nosivost čeonih viljuškara male i srednje nosivosti,  po pravilu, definiše za teret kome se težište nalazi na 500mm od korena viljuški. Tek pojedinim modelima, nosivost se određuje u odnosu na težište koje se nalazi na 600mm u odnosu na koren viljuški (EURO paleta). U cilju povećanja raznovrsnosti ponude, kompanija „Linde MH“ je svoj proizvodni program obogatila sa više modela čija je nosivost deklarisana za teret sa težištem na 600mm, tako da u svim serijama nosivosti preko dve tone danas imamo bar po jedan ovakav model, bez obzira na vrstu pogona. Opet, kod magacinskih viljuškara situacija je bitno drugačija – SVIM modelima je nosivost deklarisana u odnosu na, prosto rečeno, teret na EURO paleti, baš kao i čeonim viljuškarima nosivosti preko 5t.

Drugi bitan parametar odnosi se na visinu podizanja do koje viljuškar održava svoju punu, nominalnu nosivost, nakon koje nosivost počinje da opada. Zahvaljujući jedinstvenom rešenju cilindara za nagib stuba kod čeonih viljuškara, „Linde“ viljuškari imaju odlične dijagrame nosivosti i na visinama većim od 4m!  Sa druge strane, magacinski visokoregalni viljuškari svoju nominalnu nosivost zadržavaju do visine podizanja od minimum 7,5m, dok će granica maksimalne visine podizanja ove godine biti pomerana sa 11,5m (serije 115) na čak 13m (nova serija 1120)!
slika11Sledeće pitanje koje se nameće jeste vrsta pogona: gasni (TNG), dizel ili električni viljuškar ? Naravno, ovo pitanje se postavlja samo pred čeone viljuškare, s obzirom da su svi drugi modeli na električni pogon. „Linde MH“ i ovde ide korak dalje u odnosu na konkurenciju, pa pored gasnih viljuškara koji koriste tečni naftni gas, nudi i viljuškare sa pogonom na zemni gas (CNG)! Koju od ove tri, tj. četiri vrste pogona izabrati zavisi od mnogo faktora, a pravi odgovor je moguće dati tek nakon ozbiljne analize procesa rada viljuškara. Svako rešenje ima određenih prednosti ali i mana.
Zahvaljujući hidrostatičkoj transmisiji, sa klipno-aksijalnom konstrukcijom hidro-pumpe i hidro-motora, „Linde“ viljuškari su najefikasniji čeoni viljuškari na tržištu, kako među gasnim, tako i među dizel viljuškarima, jer za najmanje utrošenog pogonskog goriva ostvaruju najveći učinak u pogledu broja prevezenih paleta u jedinici vremena. Prema tome, ako je glavni kriterijum pri izboru čeonih viljuškara visoka efikasnost – „Linde“ je pravi izbor!
Slično je i u klasi elektro-čeonih viljuškara, tako da ni oni korisnici kojima je neophodno da koriste ovu vrstu viljuškara iz razloga zaštite radne sredine od emisije gasova, uštede u redovnom održavanju i potrošnji pogonskog energenta, neće biti uskraćeni u pogledu brzine rada i radne efikasnosti.    

Ukoliko je viljuškar neophodan za rad u visokoregalnom skladištu, gde širina radnog hodnika ne prelazi 3m, pravi izbor je regalni viljuškar. „Linde“ trenutno u svom proizvodnom programu ima tri proizvodne serije ovog modela viljuškara: kompakt seriju 115-11 koja je ekonomičnija, za klijente koji ne zahtevaju visoko odlaganje i veliku nosivost, zatim seriju 115-12, u kojoj se proizvode modeli veće nosivosti i visine podizanja i seriju 116 u kojoj se proizvode najefikasniji regalni viljuškari na tržištu, za najzahtevnije korisnike u pogledu brzine rada i efikasnosti. Tokom 2013. i 2014. godine serije 115-11 i 115-12 sukcesivno će zameniti serija 1120, čiji će modeli regalnih viljuškara postaviti nove standarde u pogledu maksimalne visine podizanja, brzine rada, stabilnosti, bezbednosti, udobnosti i ergonomičnosti. 
                  Korisnici koji žele da istim viljuškarom obavljaju poslove u visokoregalnom skladištu i, po potrebi, utova-istovar vozila, naći će rešenje u regalnom viljuškaru sa super-elastičnim, punim gumama na svim točkovima, umesto poliuretanskih točkova. Ovi viljuškari takođe pripadaju seriji 115-12, a na kraju oznake modela imaju sufiks „G“. Zahvaljujući ovakvim točkovima, viljuškari se mogu nesmetano kretati i po neravnoj betonskoj i asfaltnoj podlozi i tako koristiti i izvan zatvorenog, uređenog magacinskog prostora. Istina, ovi modeli su limitirani u poređenju sa klasičnim visokoregalnim viljuškarima u pogledu maksimalne visine podizanja i nosivosti na maksimalnoj visini podizanja.
                  U uskohodničnim visokoregalnim skladištima, gde širina radnog hodnika ne prelazi 2m, mogu se koristiti isključivo visokoregalni uskohodnični viljuškari, uskohodnični komisioneri ili kombinovani uskohodnični viljuškari. Oni rade na prinicipu upotrebe zahvatnog uređaja sa zaokretnom glavom ili sa teleskopskim viljuškama, a njihova primena mora biti opravdana ekonomskom isplativošću, s obzirom da im je cena za bar 1,5 puta veća od cene klasičnih visokoregalnih viljuškara, dok se u samom skladištu mora izvršiti i ugradnja opreme za navođenje ovih viljuškara.
Neretko se umesto regalnih viljuškara u regalnim skladištima koriste slagači paleta kao njihova alternativa. Naročito tamo gde je širina radnog hodnika svedena na oko 2,5m – dovoljno malo za regalne, a dovoljno puno za uskohodnične viljuškare. Naravno, potrebno je da postoje određeni preduslovi: da brzina rada i efikasnost nisu najvažniji kriterijumi u radu, da je prihvatljivo nepostojanje hidrauličnih, zahvatnih uređaja (bočni pomak, razmicač viljuški itd.) i da visina odlaganja ne prelazi 5,5m.         
Svakako, priča se ovde ne završiva ali je sve do sada rečeno dobar osnov za pravilan pristup izboru viljuškara. Ima još mnogo mogućih pitanja koja se odnose na nosivost viljuškara sa zahvatnim hidrauličnim uređajima, na primer, primenu viljuškara u eksplozivnoj sredini, proizvodnji viljuškara koji je u potpunosti ili delimično proizveden da zadovolji specifične uslove rada nekog klijenta itd.
Pitanja na ovu temu možete direktno poslati našoj Službi prodaje na mail adresu: prodaja@linde-mh.rs ili se možete direktno obratiti telefonskim pozivom.

 

pocetak