Održavanje viljuškara

Održavanje viljuškara

Servis viljuškara Servis viljuškara Servis viljuškara

Održavanje viljuškara marke “Linde” je jedna od naših osnovnih delatnosti za koju je zadužena Služba servisa. Organizaciji ove Službe posvećena je posebna pažnja u pogledu opremanja potrebnim specijalnim alatima, opremom i vozilima, zatim snabdevanja sa originalnim rezervnim delovima,originalnom dodatnom opremom i materijalom, kao i u pogledu stručnih obuka i usavršavanja zaposlenih.

Naša centralna servisna radionica nalazi se u Beogradu (Zemun), dok se servnisna podrška klijentima pruža i iz naših servisnih ispostava koje se, za sada, nalaze još i u Nišu i u Krnjevu. Servisne usluge na teritoriji Crne Gore pružamo preko partnerske firme “Lind-Com” iz Nikšića.

Usluge uglavnom obavljamo na lokacijama korisnika, tamo gde se viljuškari i upotrebljavaju, a samo se u slučaju komplikovanih intervencija viljuškari moraju transportovati u našu radionicu.

Klijenti mogu sami izabrati model saradnje: po pozivu, prema ugovoru o održavanju ili prema tzv. ugovoru o potpunom održavanju (“full-service”).

Za sve informacije u vezi sa održavanjem “Linde” viljuškara, nabavkom rezervnih delova ili u vezi sa modelima ugovora o održavanju, možete se direktno obratiti našoj Službi servisa.

Kontakt telefoni:

+381 (0)11 80 55 706

+381 (0)11 80 55 707

+381 (0)11 80 55 708

e-mail adresa: servis@linde-mh.rs

početak